Visa allt om Fastighets Aktiebolaget Måseskär
Visa allt om Fastighets Aktiebolaget Måseskär

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 622 740 677 585 817 814 928 773 500 472
Övrig omsättning 9 18 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 130 121 -1 -79 66 220 250 220 33 35
Resultat efter finansnetto 12 -45 -175 -262 -50 20 20 -25 -106 -59
Årets resultat 12 -45 -175 -262 -50 20 20 -25 -106 41
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 190 6 336 6 499 6 526 6 658 6 849 7 145 7 268 7 128 3 961
Omsättningstillgångar 69 64 62 81 134 475 287 163 247 30
Tillgångar 6 259 6 400 6 561 6 606 6 792 7 324 7 433 7 431 7 375 3 991
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 813 801 846 1 021 1 283 1 333 1 313 1 292 1 317 1 423
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 111 4 669 4 833 4 948 4 991 5 502 5 519 5 578 4 449 2 270
Kortfristiga skulder 334 931 882 637 519 490 601 561 1 609 298
Skulder och eget kapital 6 259 6 400 6 561 6 606 6 792 7 324 7 433 7 431 7 375 3 991
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 25 24 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 10 26 34 0 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 631 758 677 585 817 814 928 773 500 472
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 622 740 677 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 10 51 58 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 276 267 205 116 257 411 441 410 117 92
Nettoomsättningförändring -15,95% 9,31% 15,73% -28,40% 0,37% -12,28% 20,05% 54,60% 5,93% -%
Du Pont-modellen 2,08% 1,89% 0,00% -1,18% 2,12% 3,00% 3,38% 2,96% 0,47% 0,88%
Vinstmarginal 20,90% 16,35% 0,00% -13,33% 17,63% 27,03% 27,05% 28,46% 7,00% 7,42%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -42,60% -117,16% -121,12% -95,04% -47,12% -1,84% -33,84% -51,49% -272,40% -56,78%
Soliditet 12,99% 12,52% 12,89% 15,46% 18,89% 18,20% 17,66% 17,39% 17,86% 35,66%
Kassalikviditet 24,55% 6,87% 7,03% 12,72% 25,82% 96,94% 47,75% 29,06% 15,35% 7,38%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...