Visa allt om Hammarlund Bygg Entreprenad AB
Visa allt om Hammarlund Bygg Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 264 3 148 1 064 10 133 130 78 153 169 85
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 329 289 107 5 14 3 10 8 6 8
Resultat efter finansnetto 329 289 107 0 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 256 225 83 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 66 42 53 53 34 46 61 73 89
Omsättningstillgångar 1 325 811 318 81 84 111 84 111 93 53
Tillgångar 1 369 877 361 134 137 146 130 173 166 143
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 414 408 183 103 103 102 102 102 102 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 115 105 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 938 353 72 31 35 43 28 71 64 41
Skulder och eget kapital 1 369 877 361 134 137 146 130 173 166 143
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 55 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 570 779 558 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 174 412 138 0 0 18 0 0 82 0
Utdelning till aktieägare 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 264 3 148 1 064 10 133 130 78 153 169 85
Nyckeltal
Antal anställda 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 132 787 532 5 67 65 39 77 85 43
Personalkostnader per anställd (tkr) 404 299 351 - - 9 - 28 41 -
Rörelseresultat, EBITDA 350 300 118 5 26 14 25 26 23 36
Nettoomsättningförändring 162,52% 195,86% 10 540,00% -92,48% 2,31% 66,67% -49,02% -9,47% 98,82% -%
Du Pont-modellen 24,03% 32,95% 29,64% 3,73% 10,22% 2,05% 7,69% 4,62% 3,61% 5,59%
Vinstmarginal 3,98% 9,18% 10,06% 50,00% 10,53% 2,31% 12,82% 5,23% 3,55% 9,41%
Bruttovinstmarginal 18,09% 58,96% 84,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,68% 14,55% 23,12% 500,00% 36,84% 52,31% 71,79% 26,14% 17,16% 14,12%
Soliditet 30,24% 46,52% 50,69% 76,87% 75,18% 69,86% 78,46% 58,96% 61,45% 71,33%
Kassalikviditet 133,90% 213,31% 402,78% 170,97% 240,00% 258,14% 300,00% 156,34% 145,31% 129,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...