Visa allt om Sekans Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -25 -6 -27 -22 -15 -43 -13 -18 -19
Resultat efter finansnetto 24 289 20 -28 -1 350 -15 -42 -13 -46 -13
Årets resultat 24 289 20 -28 -1 350 -15 -42 -13 -46 -13
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 5 1 7 12 18 24 3 7 14
Omsättningstillgångar 1 243 1 214 518 488 1 606 1 445 1 444 1 664 1 684 1 712
Tillgångar 1 243 1 219 519 495 1 618 1 462 1 467 1 668 1 691 1 727
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 173 1 149 460 440 1 568 1 432 1 448 1 490 1 502 1 548
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 49 49 14 14 0 0 0 159 159 159
Kortfristiga skulder 20 20 45 41 50 30 20 19 29 19
Skulder och eget kapital 1 243 1 219 519 495 1 618 1 462 1 467 1 668 1 691 1 727
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -25 0 -21 -16 -9 -34 -10 -11 -13
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 94,37% 94,26% 88,63% 88,89% 96,91% 97,95% 98,70% 89,33% 88,82% 89,64%
Kassalikviditet 6 215,00% 6 070,00% 1 151,11% 1 190,24% 3 212,00% 4 816,67% 7 220,00% 8 757,89% 5 806,90% 9 010,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...