Visa allt om KBH Konsult & Projekt Aktiebolag
Visa allt om KBH Konsult & Projekt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -2 0 -1 0 0 0 0 -24 -3
Resultat efter finansnetto 320 498 500 1 499 0 0 0 0 -24 -3
Årets resultat 320 498 500 1 499 0 0 0 0 -24 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 004 1 004 490 490 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 585 265 2 000 1 500 0 0 0 0 0 0
Tillgångar 1 589 1 269 2 490 1 990 0 0 0 0 0 0
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 585 1 265 1 997 1 497 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 2 491 492 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Skulder och eget kapital 1 589 1 269 2 490 1 990 0 0 0 0 0 0
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 175 200 1 230 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -2 0 -1 0 0 0 0 -24 -3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,75% 99,68% 80,20% 75,23% -% -% -% -% -% -%
Kassalikviditet 29 250,00% 13 250,00% 100 000,00% 150 000,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...