Visa allt om Visono Media AB
Visa allt om Visono Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 780 10 120 4 440 5 263 4 100 4 754 5 300 4 989 6 435 6 050
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -224 803 8 51 27 32 87 -29 230 445
Resultat efter finansnetto -224 799 5 46 19 30 86 -40 221 429
Årets resultat -9 465 25 24 12 21 46 1 108 304
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 10 19 29 40 6
Omsättningstillgångar 1 649 1 976 1 002 1 007 1 032 1 550 1 920 1 260 1 372 1 746
Tillgångar 1 649 1 976 1 002 1 007 1 032 1 560 1 939 1 288 1 412 1 752
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 977 986 521 496 471 539 518 472 523 540
Obeskattade reserver 0 216 14 43 32 32 32 10 61 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 15 85 0 0 0 140
Kortfristiga skulder 673 774 467 466 513 903 1 389 806 828 1 072
Skulder och eget kapital 1 649 1 976 1 002 1 007 1 032 1 560 1 939 1 288 1 412 1 752
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 620 744 680 800 776 708
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 680 900 780 702 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 438 678 471 437 411 453 549 439 467 418
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 80 0 0 53 125
Omsättning 3 780 10 120 4 440 5 263 4 100 4 754 5 300 4 989 6 435 6 050
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 890 5 060 2 220 2 632 2 050 2 377 2 650 2 495 3 218 3 025
Personalkostnader per anställd (tkr) 607 830 585 608 554 635 654 672 676 610
Rörelseresultat, EBITDA -224 803 8 51 37 42 97 -18 241 455
Nettoomsättningförändring -62,65% 127,93% -15,64% 28,37% -13,76% -10,30% 6,23% -22,47% 6,36% -%
Du Pont-modellen -13,28% 40,69% 1,00% 5,06% 2,71% 2,12% 4,64% -2,02% 16,50% 25,51%
Vinstmarginal -5,79% 7,94% 0,23% 0,97% 0,68% 0,69% 1,70% -0,52% 3,62% 7,39%
Bruttovinstmarginal 41,43% 31,48% 40,07% 36,03% 42,93% 40,13% 37,75% 38,20% 38,34% 34,31%
Rörelsekapital/omsättning 25,82% 11,88% 12,05% 10,28% 12,66% 13,61% 10,02% 9,10% 8,45% 11,14%
Soliditet 59,25% 58,43% 53,09% 52,40% 47,92% 36,06% 27,93% 37,20% 40,15% 30,82%
Kassalikviditet 178,16% 192,38% 93,79% 104,29% 94,74% 114,40% 92,94% 87,84% 85,14% 103,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...