Visa allt om Aktiebolaget Segervilja
Visa allt om Aktiebolaget Segervilja

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -5 -5 -4 -2 -3 -3 -5 0 0
Resultat efter finansnetto 704 1 008 1 010 11 11 5 14 40 58 29
Årets resultat 703 1 007 1 010 9 10 5 12 28 42 21
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 900 1 900 2 400 2 400 4 400 4 400 4 400 3 900 3 900 3 900
Omsättningstillgångar 913 1 760 366 335 328 297 275 751 2 110 2 050
Tillgångar 2 813 3 660 2 766 2 735 4 728 4 697 4 675 4 651 6 010 5 950
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 361 3 659 2 652 2 642 4 633 4 623 4 618 4 606 5 978 5 936
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 451 1 114 93 95 75 57 45 32 14
Skulder och eget kapital 2 813 3 660 2 766 2 735 4 728 4 697 4 675 4 651 6 010 5 950
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 700 1 000 0 1 000 2 000 0 0 0 1 400 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -5 -5 -4 -2 -3 -3 -5 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 83,93% 99,97% 95,88% 96,60% 97,99% 98,42% 98,78% 99,03% 99,47% 99,76%
Kassalikviditet 202,44% 176 000,00% 321,05% 360,22% 345,26% 396,00% 482,46% 1 668,89% 6 593,75% 14 642,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...