Visa allt om Synologen Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 36 40 25 35 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 30 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 7 5 20 0 -64 -9 -27 -5 -10
Resultat efter finansnetto 1 7 5 20 1 -64 -8 -26 -4 -10
Årets resultat 0 5 4 15 1 1 0 0 1 0
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 546 473 157 344 119 378 109 109 114 108
Tillgångar 546 473 157 344 119 378 109 109 114 108
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 131 130 125 122 107 106 105 104 104 103
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 415 343 31 222 12 272 4 4 10 4
Skulder och eget kapital 546 473 157 344 119 378 109 109 114 108
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 36 40 25 35 30 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - 0 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 7 5 20 0 -64 -9 -27 -5 -10
Nettoomsättningförändring -10,00% 60,00% -28,57% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 0,18% 1,48% 3,18% 5,81% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 2,78% 17,50% 20,00% 57,14% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 363,89% 325,00% 504,00% 348,57% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 23,99% 27,48% 79,62% 35,47% 89,92% 28,04% 96,33% 95,41% 91,23% 95,37%
Kassalikviditet 131,57% 137,90% 506,45% 154,95% 991,67% 138,97% 2 725,00% 2 725,00% 1 140,00% 2 700,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...