Visa allt om JUWECO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 71 63 69 11 13 17 13 10 10 17
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 62 45 42 5 6 10 5 4 5 6
Resultat efter finansnetto 63 47 53 14 4 7 14 9 0 -5
Årets resultat 50 37 43 13 2 4 12 8 -3 -7
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 261 250 254 253 240 237 232 217 216 219
Tillgångar 261 250 254 253 240 237 232 217 216 219
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 244 234 237 243 230 228 225 213 204 207
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 16 17 10 9 9 7 5 11 12
Skulder och eget kapital 261 250 254 253 240 237 232 217 216 219
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 100 40 40 50 0 0 0 0 0 0
Omsättning 71 63 69 11 13 17 13 10 10 17
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 - 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 62 45 42 5 6 10 5 4 5 9
Nettoomsättningförändring 12,70% -8,70% 527,27% -15,38% -23,53% 30,77% 30,00% 0,00% -41,18% -%
Du Pont-modellen 24,14% 18,80% 20,87% 5,93% 3,33% 4,64% 6,03% 4,15% 5,09% 3,65%
Vinstmarginal 88,73% 74,60% 76,81% 136,36% 61,54% 64,71% 107,69% 90,00% 110,00% 47,06%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 342,25% 371,43% 343,48% 2 209,09% 1 776,92% 1 341,18% 1 730,77% 2 120,00% 2 050,00% 1 217,65%
Soliditet 93,49% 93,60% 93,31% 96,05% 95,83% 96,20% 96,98% 98,16% 94,44% 94,52%
Kassalikviditet 1 450,00% 1 562,50% 1 494,12% 2 530,00% 2 666,67% 2 633,33% 3 314,29% 4 340,00% 1 963,64% 1 825,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...