Visa allt om JUWECO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 63 69 11 13 17 13 10 10 17 36
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 45 42 5 6 10 5 4 5 6 22
Resultat efter finansnetto 47 53 14 4 7 14 9 0 -5 26
Årets resultat 37 43 13 2 4 12 8 -3 -7 18
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Omsättningstillgångar 250 254 253 240 237 232 217 216 219 226
Tillgångar 250 254 253 240 237 232 217 216 219 228
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 234 237 243 230 228 225 213 204 207 214
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 17 10 9 9 7 5 11 12 14
Skulder och eget kapital 250 254 253 240 237 232 217 216 219 228
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 40 40 50 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 63 69 11 13 17 13 10 10 17 36
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 - 0 0 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 45 42 5 6 10 5 4 5 9 25
Nettoomsättningförändring -8,70% 527,27% -15,38% -23,53% 30,77% 30,00% 0,00% -41,18% -52,78% -%
Du Pont-modellen 18,80% 20,87% 5,93% 3,33% 4,64% 6,03% 4,15% 5,09% 3,65% 10,96%
Vinstmarginal 74,60% 76,81% 136,36% 61,54% 64,71% 107,69% 90,00% 110,00% 47,06% 69,44%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 371,43% 343,48% 2 209,09% 1 776,92% 1 341,18% 1 730,77% 2 120,00% 2 050,00% 1 217,65% 588,89%
Soliditet 93,60% 93,31% 96,05% 95,83% 96,20% 96,98% 98,16% 94,44% 94,52% 93,86%
Kassalikviditet 1 562,50% 1 494,12% 2 530,00% 2 666,67% 2 633,33% 3 314,29% 4 340,00% 1 963,64% 1 825,00% 1 614,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...