Visa allt om Tracer System Aktiebolag
Visa allt om Tracer System Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 109 127
Övrig omsättning - 1 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 1 -9 -8 -11 -12 -22 -1 069 -203 -761
Resultat efter finansnetto 26 1 -9 -8 -11 -13 -31 -1 090 -230 -788
Årets resultat 26 1 -9 -8 -11 -13 -31 -1 090 -230 -788
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 230 307
Omsättningstillgångar 10 10 9 7 5 2 1 8 800 920
Tillgångar 10 10 9 7 5 2 1 8 1 030 1 227
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -633 -659 -661 -651 -643 -633 -620 -589 -949 -720
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 258 280 273 264 253 238 159 103 581 545
Kortfristiga skulder 385 389 396 394 395 397 462 494 1 399 1 401
Skulder och eget kapital 10 10 9 7 5 2 1 8 1 030 1 227
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 1 0 0 0 0 0 0 109 127
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 1 -9 -8 -11 -12 -22 -839 -203 -684
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -14,17% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -19,71% -62,02%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -186,24% -599,21%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -32,11% -433,86%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -549,54% -378,74%
Soliditet -6 330,00% -6 590,00% -7 344,44% -9 300,00% -12 860,00% -31 650,00% -62 000,00% -7 362,50% -92,14% -58,68%
Kassalikviditet 2,60% 2,57% 2,27% 1,78% 1,27% 0,50% 0,22% 1,62% 0,71% 2,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...