Visa allt om Callomill Aktiebolag
Visa allt om Callomill Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 48 1 1 25 38 45 8 8 10 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 35 -5 -7 11 14 27 -15 -22 -10 -11
Resultat efter finansnetto 194 28 -17 0 -22 29 171 -186 17 10
Årets resultat 113 21 -19 -1 -24 21 171 -187 18 7
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 4 5 7
Omsättningstillgångar 1 384 1 325 1 164 1 193 1 213 1 098 866 694 878 861
Tillgångar 1 384 1 325 1 164 1 193 1 213 1 098 868 697 883 868
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 934 821 800 819 840 884 863 691 879 861
Obeskattade reserver 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 350 350 350 350 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 52 153 14 24 374 214 5 5 5 7
Skulder och eget kapital 1 384 1 325 1 164 1 193 1 213 1 098 868 697 883 868
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0
Omsättning 48 1 1 25 38 45 8 8 10 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 35 -5 -7 11 14 29 -13 -20 -8 -9
Nettoomsättningförändring 4 700,00% 0,00% -96,00% -34,21% -15,56% 462,50% 0,00% -20,00% -% -%
Du Pont-modellen 14,52% 3,55% -0,60% 4,86% 1,32% 2,73% 19,70% -1,00% 2,04% -%
Vinstmarginal 418,75% 4 700,00% -700,00% 232,00% 42,11% 66,67% 2 137,50% -87,50% 180,00% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 2 775,00% 117 200,00% 115 000,00% 4 676,00% 2 207,89% 1 964,44% 10 762,50% 8 612,50% 8 730,00% -%
Soliditet 70,19% 61,96% 68,73% 68,65% 69,25% 80,51% 99,42% 99,14% 99,55% 99,19%
Kassalikviditet 2 661,54% 866,01% 8 314,29% 4 970,83% 324,33% 513,08% 17 320,00% 13 880,00% 17 560,00% 12 300,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...