Visa allt om Dinero Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 630 9 213 11 155 13 090 6 600 7 894 10 269 6 840 7 214 10 241
Övrig omsättning 1 193 460 902 1 570 1 033 556 1 066 760 1 479 1 182
Rörelseresultat (EBIT) -123 -288 91 792 238 615 1 793 98 81 282
Resultat efter finansnetto -131 -295 -66 446 -30 76 1 360 -155 92 -186
Årets resultat 3 1 -66 15 -30 54 1 064 -155 92 -186
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 185 5 405 6 287 5 049 6 896 7 495 7 323 6 494 5 790 5 831
Omsättningstillgångar 559 628 624 665 514 563 682 1 943 3 963 3 691
Tillgångar 5 745 6 033 6 911 5 714 7 410 8 057 8 005 8 437 9 754 9 522
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 121 119 118 184 169 199 1 067 4 159 67
Obeskattade reserver 0 134 430 430 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 847 4 750 5 127 3 653 5 623 6 500 5 144 0 593 0
Kortfristiga skulder 2 776 1 030 1 236 1 447 1 618 1 358 1 794 8 434 9 002 9 455
Skulder och eget kapital 5 745 6 033 6 911 5 714 7 410 8 057 8 005 8 437 9 754 9 522
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 15
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 004 2 512 3 059 3 048 1 408 1 703 1 769 1 063 1 620 2 152
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 688 734 964 852 412 539 448 410 667 811
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 923 0 0 0
Omsättning 7 823 9 673 12 057 14 660 7 633 8 450 11 335 7 600 8 693 11 423
Nyckeltal
Antal anställda 7 8 13 11 5 7 9 7 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 947 1 152 858 1 190 1 320 1 128 1 141 977 802 1 138
Personalkostnader per anställd (tkr) 413 420 319 373 383 320 252 277 254 331
Rörelseresultat, EBITDA 97 593 1 353 2 054 238 651 1 829 98 81 282
Nettoomsättningförändring -28,04% -17,41% -14,78% 98,33% -16,39% -23,13% 50,13% -5,18% -29,56% -%
Du Pont-modellen -2,14% -4,77% 1,32% 13,90% 3,24% 7,65% 23,34% 2,84% 3,04% 3,42%
Vinstmarginal -1,86% -3,13% 0,82% 6,07% 3,64% 7,80% 18,19% 3,51% 4,12% 3,18%
Bruttovinstmarginal 74,01% 75,52% 76,27% 75,60% 71,92% 77,40% 65,79% 69,82% 61,63% 62,59%
Rörelsekapital/omsättning -33,44% -4,36% -5,49% -5,97% -16,73% -10,07% -10,83% -94,90% -69,85% -56,28%
Soliditet 2,11% 3,70% 6,56% 8,77% 2,28% 2,47% 13,33% 0,05% 1,63% 0,70%
Kassalikviditet 15,42% 48,06% 33,82% 30,82% 18,54% 30,85% 27,26% 21,09% 41,98% 36,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...