Visa allt om CORRIGENDA Aktiebolag
Visa allt om CORRIGENDA Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 195 283 220 16 50 25 5 26 54 80
Övrig omsättning - 6 25 11 3 850 149 75 73 72 75
Rörelseresultat (EBIT) -518 -299 66 -385 2 856 -84 -96 -63 -31 19
Resultat efter finansnetto -1 302 -309 99 -158 2 298 -33 3 -150 142 59
Årets resultat -1 211 -7 89 75 1 184 -33 3 -4 95 131
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 293 2 085 2 005 1 983 1 868 3 709 2 628 2 264 2 308 2 176
Omsättningstillgångar 3 313 3 029 2 927 2 334 1 851 955 1 025 911 1 140 338
Tillgångar 4 606 5 115 4 932 4 317 3 719 4 664 3 653 3 174 3 448 2 514
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 145 1 356 1 363 1 424 1 550 1 517 510 507 511 1 010
Obeskattade reserver 0 91 393 387 620 0 0 0 144 138
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 529 576 607 634 756 2 490 2 545 1 995 1 443 1 101
Kortfristiga skulder 3 932 3 092 2 569 1 871 793 658 599 673 1 350 265
Skulder och eget kapital 4 606 5 115 4 932 4 317 3 719 4 664 3 653 3 174 3 448 2 514
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 400 340 0 243 388 19 0 0 10 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 0 - 0 0
Sociala kostnader 138 107 0 76 122 6 23 7 10 6
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 200 1 150 0 0 0 70
Omsättning 195 289 245 27 3 900 174 80 99 126 155
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 195 283 - 16 50 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 550 452 - 319 510 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -518 -299 66 -385 3 079 -55 -67 -34 3 54
Nettoomsättningförändring -31,10% 28,64% 1 275,00% -68,00% 100,00% 400,00% -80,77% -51,85% -32,50% -%
Du Pont-modellen -11,25% -5,85% 2,60% -3,15% 76,85% 1,16% 2,52% -1,89% 5,95% 3,94%
Vinstmarginal -265,64% -105,65% 58,18% -850,00% 5 716,00% 216,00% 1 840,00% -230,77% 379,63% 123,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -317,44% -22,26% 162,73% 2 893,75% 2 116,00% 1 188,00% 8 520,00% 915,38% -388,89% 91,25%
Soliditet 3,15% 27,90% 33,85% 39,59% 53,96% 32,53% 13,96% 15,97% 17,83% 44,13%
Kassalikviditet 84,26% 97,96% 113,94% 124,75% 233,42% 145,14% 171,12% 135,36% 84,44% 127,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...