Visa allt om Allarp Bostad Aktiebolag
Visa allt om Allarp Bostad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 801 0 2 877 2 682 2 331 2 418 2 346 2 284 2 186 1 976
Övrig omsättning - 2 734 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 603 605 1 544 -711 431 1 040 902 1 046 646 1 058
Resultat efter finansnetto 1 779 413 1 394 -907 265 913 720 761 387 852
Årets resultat 1 388 335 818 1 251 818 495 449 271 519
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 193 7 973 8 106 8 046 8 309 8 457 8 657 8 830 8 909 6 606
Omsättningstillgångar 1 933 1 360 1 758 1 853 2 632 1 418 610 332 519 1 731
Tillgångar 10 126 9 332 9 864 9 899 10 941 9 875 9 267 9 162 9 428 8 337
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 091 2 403 2 768 2 449 2 648 2 597 1 979 1 684 1 435 1 364
Obeskattade reserver 345 345 363 18 931 1 014 1 221 1 181 1 055 1 054
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 790 5 790 6 141 6 938 6 707 5 662 5 637 5 944 6 245 5 635
Kortfristiga skulder 901 794 592 494 655 601 430 353 693 283
Skulder och eget kapital 10 126 9 332 9 864 9 899 10 941 9 875 9 267 9 162 9 428 8 337
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 000 700 700 500 200 200 200 200 200 200
Omsättning 2 801 2 734 2 877 2 682 2 331 2 418 2 346 2 284 2 186 1 976
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 712 714 1 653 -602 540 1 149 1 011 1 155 755 1 167
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 7,27% 15,06% -3,60% 3,07% 2,71% 4,48% 10,63% -%
Du Pont-modellen 19,08% -% 15,77% -6,89% 4,20% 10,57% 9,73% 11,44% 6,95% 12,89%
Vinstmarginal 68,98% -% 54,08% -25,43% 19,69% 43,18% 38,45% 45,88% 29,96% 54,40%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 54,47% -25,80% 19,43% 43,71% 39,17% 47,20% 30,38% 53,85%
Rörelsekapital/omsättning 36,84% -% 40,53% 50,67% 84,81% 33,79% 7,67% -0,92% -7,96% 73,28%
Soliditet 33,18% 28,63% 30,93% 24,87% 30,47% 33,87% 31,07% 27,66% 23,28% 25,46%
Kassalikviditet 214,54% 171,28% 296,96% 375,10% 401,83% 235,94% 141,86% 94,05% 74,89% 611,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...