Visa allt om MELOLI AB
Visa allt om MELOLI AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 14 0 6 831 8 310 9 763 11 870 10 573 11 656 11 117
Övrig omsättning - - 2 926 - 7 31 4 36 1 292
Rörelseresultat (EBIT) -388 -780 2 083 263 -580 102 955 73 266 2 676
Resultat efter finansnetto -380 2 084 1 972 441 -515 343 1 311 479 3 860 2 760
Årets resultat -380 2 084 1 343 333 18 400 841 11 3 618 1 501
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 757 7 586 7 477 6 587 6 351 6 863 6 930 6 846 3 168 2 679
Omsättningstillgångar 144 2 343 1 820 3 406 3 759 4 537 5 002 4 805 7 759 3 981
Tillgångar 8 902 9 929 9 297 9 993 10 109 11 401 11 931 11 652 10 927 6 660
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 768 9 488 8 354 8 012 7 679 8 661 8 261 7 420 7 409 3 861
Obeskattade reserver 0 0 0 284 407 1 235 1 484 1 554 1 694 1 568
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 581 1 283 1 441 478 1 178 1 432 0 0
Kortfristiga skulder 133 440 362 415 583 1 027 1 008 1 246 1 823 1 230
Skulder och eget kapital 8 902 9 929 9 297 9 993 10 109 11 401 11 931 11 652 10 927 6 660
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 280 - - - - 577 425 140 375 195
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 523 345 1 363 2 245 1 611 1 633 1 664 1 498 1 372
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 29 46 74 421 766 710 642 544 505 462
Utdelning till aktieägare 159 340 950 1 000 0 1 000 0 0 0 70
Omsättning 8 14 2 926 6 831 8 317 9 794 11 874 10 609 11 657 11 409
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 6 9 9 8 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 14 - 1 139 923 1 085 1 484 1 510 1 665 1 588
Personalkostnader per anställd (tkr) 316 569 361 265 318 350 365 314 317 296
Rörelseresultat, EBITDA -388 -780 2 097 291 -538 312 1 244 288 562 2 676
Nettoomsättningförändring -42,86% -% -100,00% -17,80% -14,88% -17,75% 12,27% -9,29% 4,85% -%
Du Pont-modellen -3,46% 21,58% -% 5,00% -4,39% 3,58% 11,57% 4,34% 35,33% 41,46%
Vinstmarginal -3 850,00% 15 307,14% -% 7,32% -5,34% 4,18% 11,63% 4,79% 33,12% 24,84%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 54,78% 58,59% 60,10% 56,45% 61,13% 58,18% 63,35%
Rörelsekapital/omsättning 137,50% 13 592,86% -% 43,79% 38,22% 35,95% 33,65% 33,66% 50,93% 24,75%
Soliditet 98,49% 95,56% 89,86% 82,27% 78,93% 83,95% 78,41% 73,28% 78,97% 74,92%
Kassalikviditet 108,27% 532,50% 502,76% 579,76% 334,99% 264,95% 273,61% 204,49% 345,42% 212,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...