Visa allt om Wensson Aktiebolag
Visa allt om Wensson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -11 -4 -4 -6 -7 -7 -5 -5 -4
Resultat efter finansnetto 0 -11 -3 -1 -2 -15 -4 -1 7 26
Årets resultat 0 -11 -3 -1 -2 -15 -4 -1 5 19
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 103 103 103 103 56 56 159 159 159 159
Omsättningstillgångar 140 142 152 155 203 206 118 122 129 122
Tillgångar 243 245 255 258 260 262 277 281 288 281
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 240 239 250 254 255 257 272 276 277 272
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 5 5 5 5 5 5 5 11 9
Skulder och eget kapital 243 245 255 258 260 262 277 281 288 281
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -11 -4 -4 -6 -7 -7 -5 -5 -4
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,77% 97,55% 98,04% 98,45% 98,08% 98,09% 98,19% 98,22% 96,18% 96,80%
Kassalikviditet 3 500,00% 2 840,00% 3 040,00% 3 100,00% 4 060,00% 4 120,00% 2 360,00% 2 440,00% 1 172,73% 1 355,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...