Visa allt om NORDSYSTEM AB
Visa allt om NORDSYSTEM AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 618 8 283 9 153 8 724 8 038 7 508 7 867 9 947 10 548 10 989
Övrig omsättning 8 - - 19 15 - - - 35 -
Rörelseresultat (EBIT) 644 441 249 435 414 187 -392 69 629 935
Resultat efter finansnetto 630 408 204 413 357 157 -400 40 602 917
Årets resultat 383 227 100 208 177 69 5 21 306 509
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 44 66 88 28 44 34 49 113 103
Omsättningstillgångar 2 956 3 156 3 288 3 737 3 159 3 053 2 676 2 748 2 572 3 694
Tillgångar 2 983 3 201 3 354 3 825 3 187 3 097 2 710 2 796 2 685 3 797
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 309 1 026 848 899 791 614 545 539 729 769
Obeskattade reserver 568 439 330 263 149 49 0 411 415 245
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 83 315 769 509 172 783 398 498 211 157
Kortfristiga skulder 1 023 1 421 1 406 2 154 2 075 1 652 1 767 1 347 1 332 2 626
Skulder och eget kapital 2 983 3 201 3 354 3 825 3 187 3 097 2 710 2 796 2 685 3 797
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 349 349 371 355 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 136 1 301 1 469 1 099 1 141 896 933 1 249 1 067 1 017
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 439 489 552 385 398 446 494 613 538 443
Utdelning till aktieägare 200 100 50 150 100 0 0 0 210 346
Omsättning 7 626 8 283 9 153 8 743 8 053 7 508 7 867 9 947 10 583 10 989
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 3 3 5 5 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 905 2 071 2 288 2 908 2 679 1 502 1 573 1 658 2 110 2 198
Personalkostnader per anställd (tkr) 396 453 514 517 537 345 361 380 404 368
Rörelseresultat, EBITDA 661 463 271 455 430 206 -377 104 669 991
Nettoomsättningförändring -8,03% -9,51% 4,92% 8,53% 7,06% -4,56% -20,91% -5,70% -4,01% -%
Du Pont-modellen 21,66% 13,87% 7,45% 11,69% 13,87% 6,33% -14,10% 2,61% 23,54% 24,68%
Vinstmarginal 8,48% 5,36% 2,73% 5,12% 5,50% 2,61% -4,86% 0,73% 5,99% 8,53%
Bruttovinstmarginal 45,73% 42,15% 40,94% 39,89% 40,67% 42,51% 31,84% 39,04% 38,69% 36,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,37% 20,95% 20,56% 18,15% 13,49% 18,66% 11,55% 14,08% 11,76% 9,72%
Soliditet 58,73% 42,75% 32,96% 28,57% 28,27% 20,99% 20,11% 29,86% 38,28% 24,90%
Kassalikviditet 107,23% 87,40% 92,89% 87,65% 67,95% 96,61% 79,74% 98,52% 109,91% 108,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...