Visa allt om Stenab Kontor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 040 1 251 1 285 1 253 1 470 1 178 1 813 4 130 5 395 4 793
Övrig omsättning - - - - 40 18 90 227 48 3
Rörelseresultat (EBIT) 371 498 655 584 628 247 402 666 662 896
Resultat efter finansnetto 232 247 529 420 471 117 295 240 156 471
Årets resultat 137 182 315 135 254 74 1 124 82 264
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 965 8 996 4 818 5 119 5 170 5 189 5 868 7 090 10 311 14 557
Omsättningstillgångar 656 1 091 1 296 489 683 608 524 460 821 1 574
Tillgångar 9 621 10 086 6 114 5 608 5 854 5 796 6 392 7 550 11 132 16 131
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 410 2 273 2 091 1 775 1 640 1 387 1 313 1 312 1 189 1 107
Obeskattade reserver 483 428 416 316 380 257 242 345 282 242
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 082 6 402 2 722 3 042 3 362 3 688 4 370 5 387 8 395 12 804
Kortfristiga skulder 646 983 885 475 471 465 467 506 1 267 1 978
Skulder och eget kapital 9 621 10 086 6 114 5 608 5 854 5 796 6 392 7 550 11 132 16 131
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 79 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 96 96 193 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 30 30 61 25 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 040 1 251 1 285 1 253 1 510 1 196 1 903 4 357 5 443 4 796
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 1 285 1 253 1 470 1 178 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 126 126 254 103 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 697 800 957 886 922 718 1 696 4 042 5 233 4 617
Nettoomsättningförändring -16,87% -2,65% 2,55% -14,76% 24,79% -35,02% -56,10% -23,45% 12,56% -%
Du Pont-modellen 3,86% 4,94% 10,71% 10,41% 10,73% 4,26% 6,30% 8,86% 5,96% 5,57%
Vinstmarginal 35,67% 39,81% 50,97% 46,61% 42,72% 20,97% 22,23% 16,20% 12,29% 18,74%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,96% 8,63% 31,98% 1,12% 14,42% 12,14% 3,14% -1,11% -8,27% -8,43%
Soliditet 28,97% 25,85% 39,21% 35,80% 32,80% 27,20% 23,27% 20,67% 12,50% 7,94%
Kassalikviditet 101,55% 110,99% 146,44% 102,95% 145,01% 130,75% 112,21% 90,91% 64,80% 79,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...