Visa allt om Screen Air Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 780 977 710 814 569 135 363 676
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -75 -165 196 240 59 42 38 50 -19 236
Resultat efter finansnetto -82 -170 191 225 37 21 0 9 255 209
Årets resultat 1 -132 141 165 33 21 0 9 255 149
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 176 92 50 115 340 357 830 830 836 636
Omsättningstillgångar 667 865 1 549 1 601 882 1 080 799 454 484 534
Tillgångar 843 957 1 599 1 716 1 222 1 437 1 629 1 284 1 320 1 171
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 379 379 378 378 380 360 339 338 529 275
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 409 456 650 630 544 565 903 768 500 416
Kortfristiga skulder 54 122 571 706 298 512 387 177 290 481
Skulder och eget kapital 843 957 1 599 1 716 1 222 1 437 1 629 1 284 1 320 1 171
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 54 121 428 413 474 565 330 55 279 244
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 19 38 134 367 149 184 180 18 78 178
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
Omsättning 0 0 780 977 710 814 569 135 363 676
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 780 977 710 814 569 135 363 676
Personalkostnader per anställd (tkr) 73 159 570 718 626 756 511 74 357 423
Rörelseresultat, EBITDA -75 -165 196 240 59 42 38 50 -19 236
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -20,16% 37,61% -12,78% 43,06% 321,48% -62,81% -46,30% -%
Du Pont-modellen -% -% 12,63% 14,39% 4,83% 2,92% 2,52% 4,13% 21,52% 20,15%
Vinstmarginal -% -% 25,90% 25,28% 8,31% 5,16% 7,21% 39,26% 78,24% 34,91%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 125,38% 91,61% 82,25% 69,78% 72,41% 205,19% 53,44% 7,84%
Soliditet 44,96% 39,60% 23,64% 22,03% 31,10% 25,05% 20,81% 26,32% 40,08% 23,48%
Kassalikviditet 1 235,19% 709,02% 271,28% 226,77% 295,97% 210,94% 206,46% 256,50% 166,90% 111,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...