Visa allt om Screen Air Aktiebolag
Visa allt om Screen Air Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 780 977 710 814 569 135 363
Övrig omsättning 2 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 -75 -165 196 240 59 42 38 50 -19
Resultat efter finansnetto -4 -82 -170 191 225 37 21 0 9 255
Årets resultat -4 1 -132 141 165 33 21 0 9 255
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 176 176 92 50 115 340 357 830 830 836
Omsättningstillgångar 505 667 865 1 549 1 601 882 1 080 799 454 484
Tillgångar 681 843 957 1 599 1 716 1 222 1 437 1 629 1 284 1 320
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 376 379 379 378 378 380 360 339 338 529
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 293 409 456 650 630 544 565 903 768 500
Kortfristiga skulder 12 54 122 571 706 298 512 387 177 290
Skulder och eget kapital 681 843 957 1 599 1 716 1 222 1 437 1 629 1 284 1 320
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06 2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 54 121 428 413 474 565 330 55 279
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 19 38 134 367 149 184 180 18 78
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 2 0 0 780 977 710 814 569 135 363
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 780 977 710 814 569 135 363
Personalkostnader per anställd (tkr) - 73 159 570 718 626 756 511 74 357
Rörelseresultat, EBITDA 1 -75 -165 196 240 59 42 38 50 -19
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -20,16% 37,61% -12,78% 43,06% 321,48% -62,81% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 12,63% 14,39% 4,83% 2,92% 2,52% 4,13% 21,52%
Vinstmarginal -% -% -% 25,90% 25,28% 8,31% 5,16% 7,21% 39,26% 78,24%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 125,38% 91,61% 82,25% 69,78% 72,41% 205,19% 53,44%
Soliditet 55,21% 44,96% 39,60% 23,64% 22,03% 31,10% 25,05% 20,81% 26,32% 40,08%
Kassalikviditet 4 208,33% 1 235,19% 709,02% 271,28% 226,77% 295,97% 210,94% 206,46% 256,50% 166,90%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...