Visa allt om Intermezzo Design Aktiebolag
Visa allt om Intermezzo Design Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 886 2 265 2 308 1 683 2 123 2 219 2 283 2 281 2 533 2 567
Övrig omsättning 151 1 13 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -456 -132 -286 41 63 -66 40 -53 37 -16
Resultat efter finansnetto -458 -161 -306 37 59 -70 34 -73 23 -20
Årets resultat -458 -161 -306 -463 59 -70 34 -56 29 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 155 828 912 499 930 943 948 852 928 1 056
Tillgångar 155 828 922 499 930 943 948 852 928 1 056
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 127 114 176 181 494 435 505 472 528 499
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 17 37
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 228 85 82 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 27 714 518 232 354 508 442 380 383 521
Skulder och eget kapital 155 828 922 499 930 943 948 852 928 1 056
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 80 162 182 165 203 181 199 188 213 169
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 8 17 24 49 64 57 62 60 66 48
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 037 2 266 2 321 1 683 2 123 2 219 2 283 2 281 2 533 2 567
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 886 2 265 2 308 1 683 2 123 2 219 2 283 2 281 2 533 2 567
Personalkostnader per anställd (tkr) 89 180 208 223 289 261 285 271 298 236
Rörelseresultat, EBITDA -456 -132 -284 41 63 -66 40 -53 37 -16
Nettoomsättningförändring -60,88% -1,86% 37,14% -% -4,33% -2,80% 0,09% -9,95% -1,32% -%
Du Pont-modellen -294,19% -15,94% -31,02% 8,22% 6,77% -7,00% 4,22% -6,22% 3,99% -1,52%
Vinstmarginal -51,47% -5,83% -12,39% 2,44% 2,97% -2,97% 1,75% -2,32% 1,46% -0,62%
Bruttovinstmarginal -32,84% 20,71% 18,72% 34,76% 35,56% 26,18% 30,88% 27,36% 29,49% 32,18%
Rörelsekapital/omsättning 14,45% 5,03% 17,07% 15,86% 27,13% 19,60% 22,16% 20,69% 21,52% 20,84%
Soliditet 81,94% 13,77% 19,09% 36,27% 53,12% 46,13% 53,27% 55,40% 58,22% 49,78%
Kassalikviditet 574,07% 18,21% 19,11% 46,12% 31,36% 10,63% 21,72% 11,58% 37,08% 33,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...