Visa allt om Aktiebolaget Berg & Segercrantz
Visa allt om Aktiebolaget Berg & Segercrantz

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -25 -23 -21 -28 -37 -20 -18 -17 -29 -23
Resultat efter finansnetto 253 339 341 1 556 321 7 343 727 -314 -343 -49
Årets resultat -71 15 -14 1 232 -3 7 459 744 -314 -321 -100
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 160 160 160 160 160 200 4 200 0 0 0
Omsättningstillgångar 7 528 7 599 7 872 8 718 7 456 7 700 1 147 2 014 2 002 2 167
Tillgångar 7 688 7 759 8 032 8 878 7 616 7 900 5 347 2 014 2 002 2 167
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 517 7 588 7 974 8 788 7 556 7 579 909 121 124 121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 4 400 0 0 0
Kortfristiga skulder 171 171 59 90 61 321 39 1 893 1 878 2 046
Skulder och eget kapital 7 688 7 759 8 032 8 878 7 616 7 900 5 347 2 014 2 002 2 167
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 400 800 0 0 788 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -25 -23 -21 -28 -37 -20 -18 -17 -29 -23
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 97,78% 97,80% 99,28% 98,99% 99,21% 95,94% 17,00% 6,01% 6,19% 5,58%
Kassalikviditet 4 402,34% 4 443,86% 13 342,37% 9 686,67% 12 222,95% 2 398,75% 2 941,03% 106,39% 106,60% 105,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...