Visa allt om BRAS-SPISEN JF Aktiebolag
Visa allt om BRAS-SPISEN JF Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 471 722 965 1 564 2 058
Övrig omsättning - - - - - - - 22 1 65
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -4 -7 -19 21 -249 5 -206 80
Resultat efter finansnetto 0 0 -5 -8 -19 79 -256 6 -204 82
Årets resultat 0 0 -5 -8 -19 79 -256 6 -204 82
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 1 5 6 9
Omsättningstillgångar 0 0 3 8 16 51 452 362 520 390
Tillgångar 0 0 3 8 16 51 453 367 526 398
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -272 -272 -272 -267 -259 -241 -320 -63 -170 34
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 272 272 275 275 275 273 565 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 18 208 431 696 364
Skulder och eget kapital 0 0 3 8 16 51 453 367 526 398
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 60 146 75 180 241
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 23 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 29 62 30 96 106
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 471 722 987 1 565 2 123
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 471 722 965 1 564 2 058
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 93 214 144 287 351
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -4 -7 -19 21 -245 6 -204 82
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -34,76% -25,18% -38,30% -24,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 156,86% -54,97% 1,91% -38,78% 20,35%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 16,99% -34,49% 0,73% -13,04% 3,94%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 49,04% 13,71% 54,40% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 7,01% 33,80% -7,15% -11,25% 1,26%
Soliditet -% -% -9 066,67% -3 337,50% -1 618,75% -472,55% -70,64% -17,17% -32,32% 8,54%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% 283,33% 91,35% 40,14% 40,37% 63,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...