Visa allt om TimeGalactic AB
Visa allt om TimeGalactic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 960 720 1 334
Övrig omsättning - - - - - - 1 710 19 750 - -
Rörelseresultat (EBIT) -299 -912 -1 373 -1 099 -266 -151 1 591 19 282 -14 81
Resultat efter finansnetto -2 514 -2 811 724 360 1 568 1 345 1 674 19 758 -12 71
Årets resultat -2 068 -82 390 248 884 621 876 10 676 -12 67
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 14 195 17 172 20 365 21 073 22 620 22 165 24 851 20 312 212 345
Tillgångar 14 195 17 172 20 365 21 073 22 620 22 165 24 851 20 312 212 345
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 696 13 764 13 847 13 457 13 209 12 325 11 704 10 848 175 187
Obeskattade reserver 2 280 2 726 6 361 6 161 6 161 5 781 5 381 4 935 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 175 2 926 3 222 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 218 682 158 1 455 2 075 1 133 4 544 4 529 37 158
Skulder och eget kapital 14 195 17 172 20 365 21 073 22 620 22 165 24 851 20 312 212 345
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 119 167 68 63 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 258 205 0 0 0 0 71 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 1 103 88 49 72 32 27 25 0 0
Utdelning till aktieägare 0 2 000 0 0 0 0 0 20 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 1 710 20 710 720 1 334
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 960 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 364 295 174 249 120 94 96 - -
Rörelseresultat, EBITDA -299 -912 -1 373 -1 099 -266 -151 1 591 19 282 -14 81
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% 33,33% -46,03% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 97,27% -5,19% 24,06%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 2 058,12% -1,53% 6,22%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 1 644,06% 24,31% 14,02%
Soliditet 80,83% 92,54% 92,36% 85,41% 78,47% 74,83% 63,05% 70,90% 82,55% 54,20%
Kassalikviditet 639,99% 2 517,89% 12 889,24% 1 448,32% 1 090,12% 1 956,31% 546,90% 448,49% 572,97% 218,35%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...