Visa allt om Brinks Transporter Aktiebolag
Visa allt om Brinks Transporter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 171 1 262 1 132 1 217 1 079 1 339 1 288 1 331 1 184 1 175
Övrig omsättning - - 2 - - - - - - 15
Rörelseresultat (EBIT) -2 -8 -11 66 46 -30 20 130 121 112
Resultat efter finansnetto -3 -9 -13 59 32 -44 13 128 107 86
Årets resultat 35 1 0 7 13 0 7 71 48 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 277 332 393 470 554 666 704 409 440 566
Omsättningstillgångar 789 488 384 373 258 289 383 380 295 187
Tillgångar 1 066 819 777 844 812 955 1 087 789 735 753
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 204 169 168 168 161 148 148 212 181 133
Obeskattade reserver 251 300 310 322 274 259 304 302 272 231
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 5 76 191 218 0 0 55
Kortfristiga skulder 611 351 299 349 301 356 417 275 282 334
Skulder och eget kapital 1 066 819 777 844 812 955 1 087 789 735 753
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 208 252 269 241 279
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 421 318 255 273 231 69 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 159 126 105 112 101 113 105 113 95 100
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 71 40 0
Omsättning 1 171 1 262 1 134 1 217 1 079 1 339 1 288 1 331 1 184 1 190
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 171 1 262 1 132 1 217 1 079 1 339 1 288 1 331 1 184 1 175
Personalkostnader per anställd (tkr) 580 445 360 395 334 392 357 382 336 378
Rörelseresultat, EBITDA 60 54 70 149 158 158 190 270 258 248
Nettoomsättningförändring -7,21% 11,48% -6,98% 12,79% -19,42% 3,96% -3,23% 12,42% 0,77% -%
Du Pont-modellen -0,19% -0,98% -1,29% 7,94% 5,67% -3,14% 1,84% 16,48% 16,46% 14,87%
Vinstmarginal -0,17% -0,63% -0,88% 5,51% 4,26% -2,24% 1,55% 9,77% 10,22% 9,53%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,20% 10,86% 7,51% 1,97% -3,99% -5,00% -2,64% 7,89% 1,10% -12,51%
Soliditet 37,50% 49,21% 52,74% 48,02% 44,70% 35,49% 34,23% 54,43% 51,27% 39,75%
Kassalikviditet 129,13% 139,03% 128,43% 106,88% 85,71% 81,18% 91,85% 138,18% 104,61% 55,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...