Visa allt om Bonarc AB
Visa allt om Bonarc AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 100 116 25 75 84 53 60 52 91 98
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 -18 -12 30 29 -13 24 2 14 52
Resultat efter finansnetto 2 -17 -11 33 29 -13 25 3 14 52
Årets resultat 1 2 0 25 17 2 16 4 9 28
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 9 0 0 2 4 9 14 11 15
Omsättningstillgångar 299 269 297 320 294 265 275 260 257 325
Tillgångar 306 279 296 320 296 269 284 274 268 340
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 269 269 266 266 240 224 222 207 202 221
Obeskattade reserver 0 0 19 31 33 27 43 40 41 39
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 37 11 11 23 24 18 20 29 24 80
Skulder och eget kapital 306 279 296 320 296 269 284 274 268 340
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Omsättning 100 116 25 75 84 53 60 52 91 98
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 -18 -12 32 31 -8 29 9 19 63
Nettoomsättningförändring -13,79% 364,00% -66,67% -10,71% 58,49% -11,67% 15,38% -42,86% -7,14% -%
Du Pont-modellen 0,33% -6,45% -3,72% 10,31% 9,80% -4,83% 8,80% 1,09% 5,22% 15,29%
Vinstmarginal 1,00% -15,52% -44,00% 44,00% 34,52% -24,53% 41,67% 5,77% 15,38% 53,06%
Bruttovinstmarginal 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 262,00% 222,41% 1 144,00% 396,00% 321,43% 466,04% 425,00% 444,23% 256,04% 250,00%
Soliditet 87,91% 96,42% 94,87% 90,26% 89,30% 90,67% 89,33% 86,06% 86,39% 73,26%
Kassalikviditet 808,11% 2 445,45% 2 700,00% 1 391,30% 1 225,00% 1 472,22% 1 375,00% 896,55% 1 070,83% 406,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...