Visa allt om Lars Anderot Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Lars Anderot Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 613 1 070 947 186 684 414 310 694 5 072 12 850
Övrig omsättning - 74 - 195 - - - - 1 286 54
Rörelseresultat (EBIT) -66 -206 -346 -202 -26 -176 -293 -210 1 445 1 132
Resultat efter finansnetto -95 -102 -205 -19 148 -57 -116 -2 1 554 1 044
Årets resultat 1 52 482 44 104 15 34 16 2 323 561
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 218 928 953 760 448 540 628 689 817 7 559
Omsättningstillgångar 3 401 6 045 6 361 6 643 7 120 6 933 6 876 6 952 8 109 3 573
Tillgångar 6 619 6 973 7 314 7 403 7 568 7 473 7 504 7 641 8 925 11 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 135 6 134 6 082 5 600 6 056 5 952 5 937 5 903 5 887 3 564
Obeskattade reserver 206 316 470 1 288 1 365 1 366 1 437 1 502 1 560 3 260
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1 872
Kortfristiga skulder 278 524 762 515 147 154 130 236 1 278 2 437
Skulder och eget kapital 6 619 6 973 7 314 7 403 7 568 7 473 7 504 7 641 8 925 11 133
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 297 245 364 436 461
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 503 423 497 299 372 0 0 40 1 187 3 063
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 203 177 170 106 144 121 183 274 1 351 2 019
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 500 0 0 0 0 0
Omsättning 1 613 1 144 947 381 684 414 310 694 6 358 12 904
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 1 1 1 1 6 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 807 535 474 186 684 414 310 694 845 1 168
Personalkostnader per anställd (tkr) 261 207 275 407 526 425 422 682 497 496
Rörelseresultat, EBITDA 191 -46 -197 -108 57 -93 -210 -127 1 474 2 155
Nettoomsättningförändring 50,75% 12,99% 409,14% -72,81% 65,22% 33,55% -55,33% -86,32% -60,53% -%
Du Pont-modellen -0,91% -1,48% -2,82% -0,27% 2,06% -0,70% -1,55% 0,72% 18,62% 10,72%
Vinstmarginal -3,72% -9,63% -21,75% -10,75% 22,81% -12,56% -37,42% 7,93% 32,77% 9,28%
Bruttovinstmarginal 98,95% 99,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,85%
Rörelsekapital/omsättning 193,61% 515,98% 591,24% 3 294,62% 1 019,44% 1 637,44% 2 176,13% 967,72% 134,68% 8,84%
Soliditet 95,12% 91,50% 88,17% 88,47% 93,31% 93,12% 93,23% 91,41% 78,55% 53,10%
Kassalikviditet 1 223,38% 1 153,63% 834,78% 1 289,90% 4 843,54% 4 501,95% 5 289,23% 2 945,76% 634,51% 146,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...