Visa allt om Tabergs Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 461 7 129 7 648 5 310 8 645 6 751 7 137 8 327 8 323 2 718
Övrig omsättning 80 422 - 3 - 20 35 7 26 -
Rörelseresultat (EBIT) 49 -426 -97 -763 210 194 455 768 836 248
Resultat efter finansnetto 27 -466 -198 -887 39 142 409 700 709 248
Årets resultat 27 -119 9 1 21 9 148 32 315 35
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 626 2 118 3 868 3 959 5 434 4 514 2 801 3 221 988 1 109
Omsättningstillgångar 3 284 2 379 1 566 1 016 1 859 1 771 1 734 1 684 2 212 1 617
Tillgångar 4 910 4 497 5 434 4 975 7 293 6 285 4 535 4 906 3 200 2 725
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 448 421 540 531 530 549 540 392 451 136
Obeskattade reserver 0 0 347 561 1 455 1 455 1 325 1 121 470 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 305 2 546 2 750 2 541 2 858 2 083 992 1 502 630 840
Kortfristiga skulder 2 157 1 530 1 797 1 342 2 450 2 197 1 677 1 890 1 650 1 550
Skulder och eget kapital 4 910 4 497 5 434 4 975 7 293 6 285 4 535 4 906 3 200 2 725
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 243 239 245 270 227 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 324 2 033 1 985 1 833 1 595 913 1 276 951 443 23
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 496 705 679 650 575 397 555 458 282 11
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 40 0 0 90 0
Omsättning 6 541 7 551 7 648 5 313 8 645 6 771 7 172 8 334 8 349 2 718
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 7 4 6 4 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 923 1 018 1 093 759 1 235 1 688 1 190 2 082 2 774 2 718
Personalkostnader per anställd (tkr) 265 394 386 361 351 396 347 425 320 35
Rörelseresultat, EBITDA 212 -113 581 -81 896 962 1 095 1 116 999 251
Nettoomsättningförändring -% -6,79% 44,03% -38,58% 28,06% -5,41% -14,29% 0,05% 206,22% -%
Du Pont-modellen 1,00% -9,30% -1,79% -15,34% 2,88% 3,36% 10,06% 15,72% 26,16% 9,10%
Vinstmarginal 0,76% -5,86% -1,27% -14,37% 2,43% 3,13% 6,39% 9,26% 10,06% 9,12%
Bruttovinstmarginal 51,15% 65,76% 63,22% 70,60% 58,07% 50,61% 60,60% 43,18% 37,56% -4,78%
Rörelsekapital/omsättning 17,44% 11,91% -3,02% -6,14% -6,84% -6,31% 0,80% -2,47% 6,75% 2,47%
Soliditet 9,12% 9,36% 14,92% 18,98% 21,97% 25,80% 33,44% 24,44% 24,67% 10,28%
Kassalikviditet 143,16% 121,96% 68,67% 70,04% 64,98% 58,99% 84,56% 64,23% 109,64% 104,32%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...