Visa allt om Tabergs Entreprenad AB
Visa allt om Tabergs Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 9 442 6 461 7 129 7 648 5 310 8 645 6 751 7 137 8 327 8 323
Övrig omsättning 49 80 422 - 3 - 20 35 7 26
Rörelseresultat (EBIT) 482 49 -426 -97 -763 210 194 455 768 836
Resultat efter finansnetto 458 27 -466 -198 -887 39 142 409 700 709
Årets resultat 58 27 -119 9 1 21 9 148 32 315
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 769 1 626 2 118 3 868 3 959 5 434 4 514 2 801 3 221 988
Omsättningstillgångar 2 728 3 284 2 379 1 566 1 016 1 859 1 771 1 734 1 684 2 212
Tillgångar 4 497 4 910 4 497 5 434 4 975 7 293 6 285 4 535 4 906 3 200
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 506 448 421 540 531 530 549 540 392 451
Obeskattade reserver 400 0 0 347 561 1 455 1 455 1 325 1 121 470
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 055 2 305 2 546 2 750 2 541 2 858 2 083 992 1 502 630
Kortfristiga skulder 1 537 2 157 1 530 1 797 1 342 2 450 2 197 1 677 1 890 1 650
Skulder och eget kapital 4 497 4 910 4 497 5 434 4 975 7 293 6 285 4 535 4 906 3 200
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 243 239 245 270 227
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 1 324 2 033 1 985 1 833 1 595 913 1 276 951 443
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 496 705 679 650 575 397 555 458 282
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 40 0 0 90
Omsättning 9 491 6 541 7 551 7 648 5 313 8 645 6 771 7 172 8 334 8 349
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 7 7 4 6 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 349 923 1 018 1 093 759 1 235 1 688 1 190 2 082 2 774
Personalkostnader per anställd (tkr) 434 265 394 386 361 351 396 347 425 320
Rörelseresultat, EBITDA 708 212 -113 581 -81 896 962 1 095 1 116 999
Nettoomsättningförändring 46,14% -% -6,79% 44,03% -38,58% 28,06% -5,41% -14,29% 0,05% -%
Du Pont-modellen 10,78% 1,00% -9,30% -1,79% -15,34% 2,88% 3,36% 10,06% 15,72% 26,16%
Vinstmarginal 5,14% 0,76% -5,86% -1,27% -14,37% 2,43% 3,13% 6,39% 9,26% 10,06%
Bruttovinstmarginal 64,15% 51,15% 65,76% 63,22% 70,60% 58,07% 50,61% 60,60% 43,18% 37,56%
Rörelsekapital/omsättning 12,61% 17,44% 11,91% -3,02% -6,14% -6,84% -6,31% 0,80% -2,47% 6,75%
Soliditet 18,19% 9,12% 9,36% 14,92% 18,98% 21,97% 25,80% 33,44% 24,44% 24,67%
Kassalikviditet 165,19% 143,16% 121,96% 68,67% 70,04% 64,98% 58,99% 84,56% 64,23% 109,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...