Visa allt om Linmeko Design Aktiebolag
Visa allt om Linmeko Design Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 206 2 284 2 370 2 248 2 285 1 364 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - 3 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 101 429 477 295 266 690 -20 -15 -17 -21
Resultat efter finansnetto 113 435 480 305 276 690 -21 -9 -12 -19
Årets resultat 216 292 267 160 202 391 -21 -7 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 494 4 4 4 4 4 4 4 4
Omsättningstillgångar 1 345 929 1 477 1 141 1 266 1 142 153 292 392 493
Tillgångar 1 348 1 423 1 481 1 144 1 269 1 145 157 296 395 497
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 561 635 608 491 497 535 144 285 383 472
Obeskattade reserver 264 431 376 248 167 167 0 0 2 14
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 524 357 497 406 606 444 13 11 10 11
Skulder och eget kapital 1 348 1 423 1 481 1 144 1 269 1 145 157 296 395 497
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 48 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 650 549 531 505 544 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 301 306 295 349 272 13 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 340 290 265 150 166 240 0 120 91 89
Omsättning 2 206 2 284 2 370 2 248 2 285 1 367 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 103 1 142 1 185 1 124 1 143 682 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 490 439 430 438 421 31 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 101 429 477 295 266 690 -20 -15 -17 -19
Nettoomsättningförändring -3,42% -3,63% 5,43% -1,62% 67,52% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 8,38% 30,57% 32,48% 26,75% 21,75% 60,26% -% -% -% -%
Vinstmarginal 5,12% 19,05% 20,30% 13,61% 12,08% 50,59% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 96,24% 96,54% 92,87% 89,10% 93,04% 93,33% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 37,22% 25,04% 41,35% 32,70% 28,88% 51,17% -% -% -% -%
Soliditet 56,89% 68,25% 60,86% 58,90% 48,86% 57,47% 91,72% 96,28% 97,33% 97,00%
Kassalikviditet 256,68% 260,22% 297,18% 281,03% 208,91% 257,21% 1 176,92% 2 654,55% 3 920,00% 4 481,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...