Visa allt om KAMERALEN I ÖREBRO Aktiebolag
Visa allt om KAMERALEN I ÖREBRO Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 * 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 7 76 320 2 556 3 402 3 433
Övrig omsättning - - 4 3 21 23 404 1 600 39 37
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -1 -1 4 44 552 2 227 693 316
Resultat efter finansnetto 0 0 -1 -1 3 40 548 2 226 718 385
Årets resultat 0 0 0 -1 2 50 541 2 231 684 424
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 * 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 4 8 12 52 46 103 31
Omsättningstillgångar 374 374 374 375 378 377 368 666 943 809
Tillgångar 374 374 374 379 386 389 420 713 1 046 840
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 371 371 371 371 372 369 369 358 - 323
Obeskattade reserver 0 0 0 1 1 1 12 10 28 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 2 4 6 13 18 39 345 690 516
Skulder och eget kapital 374 374 374 379 386 389 420 713 1 046 840
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 683 1 135 1 377
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 240 438 519
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 4 3 28 99 724 4 156 3 441 3 470
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 639 680 687
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 242 320 393
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 3 3 8 56 567 2 247 697 362
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -90,79% -76,25% -87,48% -24,87% -0,90% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 1,04% 11,31% 131,67% 312,48% 69,60% 47,38%
Vinstmarginal -% -% -% -% 57,14% 57,89% 172,81% 87,17% 21,40% 11,59%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 5 214,29% 472,37% 102,81% 12,56% 7,44% 8,53%
Soliditet 99,20% 99,20% 99,20% 98,08% 96,56% 95,05% 89,91% 51,22% -% 38,45%
Kassalikviditet 18 700,00% 18 700,00% 9 350,00% 6 250,00% 2 907,69% 2 094,44% 943,59% 193,04% 136,67% 156,78%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-08: Delposter under eget kapital stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...