Visa allt om Datatrade Swesped Aktiebolag
Visa allt om Datatrade Swesped Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 79 79 79 0 0 0 79 79 158 158
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 15 65 5 -24 -47 -22 54 46 114 60
Resultat efter finansnetto 50 575 306 98 133 -111 678 831 9 167 60
Årets resultat 39 448 239 73 97 -115 500 598 9 061 43
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 386 7 104 6 942 6 726 6 659 5 435 4 952 4 915 925 1 150
Omsättningstillgångar 3 919 4 394 4 094 4 067 4 061 5 188 5 803 5 538 9 642 365
Tillgångar 11 305 11 498 11 036 10 793 10 720 10 623 10 755 10 453 10 568 1 515
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 612 11 473 11 025 10 787 10 714 10 616 10 732 10 232 10 534 1 473
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 693 25 11 7 6 7 23 221 34 42
Skulder och eget kapital 11 305 11 498 11 036 10 793 10 720 10 623 10 755 10 453 10 568 1 515
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 900 0 0 0 0 0 0 0 900 0
Omsättning 79 79 79 0 0 0 79 79 158 158
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 43 73 16 -8 -16 -9 73 73 153 116
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% -% -% -% -100,00% 0,00% -50,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen 1,59% 5,08% 2,81% -% -% -% 8,39% 7,94% 86,75% 3,96%
Vinstmarginal 227,85% 739,24% 392,41% -% -% -% 1 141,77% 1 050,63% 5 802,53% 37,97%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4 083,54% 5 530,38% 5 168,35% -% -% -% 7 316,46% 6 730,38% 6 081,01% 204,43%
Soliditet 93,87% 99,78% 99,90% 99,94% 99,94% 99,93% 99,79% 97,89% 99,68% 97,23%
Kassalikviditet 565,51% 17 576,00% 37 218,18% 58 100,00% 67 683,33% 74 114,29% 25 230,43% 2 505,88% 28 358,82% 869,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...