Visa allt om Euro-Uni Sverige AB
Visa allt om Euro-Uni Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 351 1 203 1 490 994 1 881 1 603 1 878 2 203 2 352 2 337
Övrig omsättning 2 9 14 9 25 31 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -34 -71 244 44 32 -81 105 -144 14 1
Resultat efter finansnetto -40 -72 243 43 31 -83 102 -146 14 1
Årets resultat -40 -72 197 43 31 -83 102 -146 14 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 16 24 32 2 5 8
Omsättningstillgångar 430 428 589 243 201 181 482 359 274 624
Tillgångar 430 428 589 243 217 206 515 361 279 632
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 200 241 313 117 73 42 125 23 169 156
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 6 33 28 13 26 0
Kortfristiga skulder 230 187 276 126 138 131 361 325 85 477
Skulder och eget kapital 430 428 589 243 217 206 515 361 279 632
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 86 103 37 14 35 20
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 35 43 0 74 59 23 45 15 43
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 17 13 0 32 37 11 23 16 17
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 353 1 212 1 504 1 003 1 906 1 634 1 878 2 203 2 352 2 337
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 351 1 203 1 490 994 1 881 802 1 878 2 203 1 176 1 169
Personalkostnader per anställd (tkr) 13 56 56 - 197 100 71 116 60 82
Rörelseresultat, EBITDA -34 -71 244 44 40 -73 116 -142 17 9
Nettoomsättningförändring -% -19,26% 49,90% -47,16% 17,34% -14,64% -14,75% -6,34% 0,64% -%
Du Pont-modellen -7,91% -16,59% 41,43% 18,11% 14,75% -39,32% 20,39% -39,61% 5,38% 0,32%
Vinstmarginal -2,52% -5,90% 16,38% 4,43% 1,70% -5,05% 5,59% -6,49% 0,64% 0,09%
Bruttovinstmarginal 17,32% 20,70% 23,02% 15,09% 26,53% 33,31% 32,00% 28,87% 33,21% 34,23%
Rörelsekapital/omsättning 14,80% 20,03% 21,01% 11,77% 3,35% 3,12% 6,44% 1,54% 8,04% 6,29%
Soliditet 46,51% 56,31% 53,14% 48,15% 33,64% 20,39% 24,27% 6,37% 60,57% 24,68%
Kassalikviditet 145,65% 187,70% 168,48% 169,05% 142,75% 122,14% 127,42% 96,92% 301,18% 113,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...