Visa allt om Ad Media i Malmö Aktiebolag
Visa allt om Ad Media i Malmö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 57 568 734 630 863 1 910 1 757 1 699 1 776 1 817
Övrig omsättning - - - 11 109 19 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -56 -17 45 -25 -43 111 5 78 157 95
Resultat efter finansnetto -57 -17 44 -26 -60 93 -18 44 122 59
Årets resultat -57 -17 38 -26 28 81 2 41 93 63
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 160 160 163 167 173 279 422 499 549 627
Omsättningstillgångar 37 153 147 105 112 521 394 358 445 506
Tillgångar 197 313 310 272 285 800 815 857 994 1 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 184 241 258 220 246 278 197 235 269 243
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 100 120 145 160 170
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 175 263 250 306 386
Kortfristiga skulder 13 72 51 52 39 247 236 227 258 334
Skulder och eget kapital 197 313 310 272 285 800 815 857 994 1 133
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 405 420 420 360 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 286 68 71 51 143 218
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 5 5 5 7 91 137 138 178 177 157
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 60 0 40 75 67
Omsättning 57 568 734 641 972 1 929 1 757 1 699 1 776 1 817
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 863 955 879 850 888 909
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 392 317 329 344 370 368
Rörelseresultat, EBITDA -56 -15 49 -19 -35 188 82 155 231 174
Nettoomsättningförändring -89,96% -22,62% 16,51% -27,00% -54,82% 8,71% 3,41% -4,34% -2,26% -%
Du Pont-modellen -28,43% -5,43% 14,52% -9,19% -13,68% 13,88% 0,74% 9,22% 16,00% 8,56%
Vinstmarginal -98,25% -2,99% 6,13% -3,97% -4,52% 5,81% 0,34% 4,65% 8,95% 5,34%
Bruttovinstmarginal 80,70% 48,94% 50,95% 58,10% 72,54% 67,02% 67,27% 76,63% 78,27% 77,00%
Rörelsekapital/omsättning 42,11% 14,26% 13,08% 8,41% 8,46% 14,35% 8,99% 7,71% 10,53% 9,47%
Soliditet 93,40% 77,00% 83,23% 80,88% 86,32% 43,96% 35,02% 39,60% 38,65% 32,25%
Kassalikviditet 284,62% 212,50% 288,24% 201,92% 287,18% 210,93% 166,95% 157,71% 172,48% 151,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...