Visa allt om Incisiv Aktiebolag
Visa allt om Incisiv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 492 1 668 1 430
Övrig omsättning - - - - - - 3 271 18 17
Rörelseresultat (EBIT) -6 -8 -19 -14 -27 -30 -17 416 -156 242
Resultat efter finansnetto 36 0 10 7 13 70 122 491 11 443
Årets resultat 28 0 8 5 10 52 90 353 142 375
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 475 655 655 823 1 075 495 356 954 14 0
Omsättningstillgångar 86 8 0 4 7 590 809 422 1 361 1 383
Tillgångar 561 662 655 828 1 081 1 086 1 165 1 376 1 375 1 383
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 512 484 636 771 909 1 026 1 101 1 131 903 881
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 50 179 19 57 173 60 63 245 472 308
Skulder och eget kapital 561 662 655 828 1 081 1 086 1 165 1 376 1 375 1 383
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 25 473 283
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 110 566 424
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 49 454 263
Utdelning till aktieägare 0 152 152 143 143 127 127 120 125 120
Omsättning 0 0 0 0 0 0 3 763 1 686 1 447
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 1 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 492 556 477
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 223 505 329
Rörelseresultat, EBITDA -6 -8 -19 -14 -27 -30 -17 416 -151 242
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -70,50% 16,64% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 35,76% 0,95% 32,10%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 0,78% 31,05%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 97,76% 96,58% 97,34%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 35,98% 53,30% 75,17%
Soliditet 91,27% 73,11% 97,10% 93,12% 84,09% 94,48% 94,51% 82,19% 65,67% 73,80%
Kassalikviditet 172,00% 4,47% 0,00% 7,02% 4,05% 983,33% 1 284,13% 172,24% 288,35% 449,03%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...