Visa allt om Gara Design & Konsult AB
Visa allt om Gara Design & Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 65 90 83 0 3 224 2 565 3 398 5 140 4 859 5 208
Övrig omsättning - 17 - - 220 - - - - 99
Rörelseresultat (EBIT) -221 -141 -299 -328 344 -141 51 -43 -66 133
Resultat efter finansnetto -221 -146 -301 -327 341 -148 46 -28 -54 136
Årets resultat 0 -89 -301 -206 170 0 10 3 2 51
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 395 2 841 1 008 631 479 188 251 255 355 283
Omsättningstillgångar 1 307 354 253 801 1 155 1 130 1 373 1 476 1 444 1 738
Tillgångar 4 701 3 194 1 261 1 433 1 634 1 318 1 623 1 732 1 799 2 020
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 638 638 727 957 1 163 992 992 983 979 978
Obeskattade reserver 0 0 0 0 121 26 186 166 211 282
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 062 2 556 534 476 350 299 445 583 608 762
Skulder och eget kapital 4 701 3 194 1 261 1 433 1 634 1 318 1 623 1 732 1 799 2 020
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 100 450 550 600
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 0 0 0 746 650 936 1 332 1 289 1 235
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 0 0 22 281 255 389 670 656 644
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 65 107 83 0 3 444 2 565 3 398 5 140 4 859 5 307
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 3 4 6 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 65 - - - 1 075 641 566 734 694 744
Personalkostnader per anställd (tkr) 56 - - - 356 240 254 365 375 369
Rörelseresultat, EBITDA -175 -102 -238 -274 363 -79 118 57 25 202
Nettoomsättningförändring -27,78% 8,43% -% -100,00% 25,69% -24,51% -33,89% 5,78% -6,70% -%
Du Pont-modellen -4,68% -4,41% -23,63% -% 21,30% -10,70% 3,20% -1,27% -2,67% 7,03%
Vinstmarginal -338,46% -156,67% -359,04% -% 10,79% -5,50% 1,53% -0,43% -0,99% 2,73%
Bruttovinstmarginal 64,62% 62,22% -7,23% -% 58,13% 59,38% 67,36% 64,82% 70,98% 67,68%
Rörelsekapital/omsättning -4 238,46% -2 446,67% -338,55% -% 24,97% 32,40% 27,31% 17,37% 17,21% 18,74%
Soliditet 13,57% 19,97% 57,65% 66,78% 76,63% 76,72% 69,57% 63,66% 62,86% 58,47%
Kassalikviditet 32,18% 13,85% 47,38% 168,28% 330,00% 353,18% 291,01% 238,77% 223,03% 213,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...