Visa allt om Buchts Revisionsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Buchts Revisionsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 174 2 145 2 385 2 724 2 913 3 020 2 994 3 136 3 050 2 898
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 752 528 345 487 729 1 032 1 001 809 886 970
Resultat efter finansnetto 759 538 1 166 525 768 236 1 536 876 943 1 026
Årets resultat 589 561 1 277 425 554 144 1 244 697 557 581
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 179 4 179 4 179 3 379 3 379 3 379 4 182 2 393 2 334 2 293
Omsättningstillgångar 3 436 2 913 2 657 2 344 2 247 1 923 1 420 1 922 1 810 1 455
Tillgångar 7 615 7 092 6 836 5 723 5 626 5 302 5 601 4 315 4 144 3 749
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 339 6 749 6 188 4 911 4 636 4 225 4 212 3 107 2 645 2 338
Obeskattade reserver 250 250 440 690 750 743 1 003 1 003 1 117 962
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 27 92 208 121 239 334 387 205 383 448
Skulder och eget kapital 7 615 7 092 6 836 5 723 5 626 5 302 5 601 4 315 4 144 3 749
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 1 275 174 270 256 246 260 349 328
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 50 100 0 0 0 0 0 0 416 369
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 8 10 28 55 85 81 78 142 246 213
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 150 143 130 140 234 250
Omsättning 2 174 2 145 2 385 2 724 2 913 3 020 2 994 3 136 3 050 2 898
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 174 2 145 2 385 2 724 2 913 3 020 2 994 1 568 1 525 1 449
Personalkostnader per anställd (tkr) 78 118 333 262 386 378 376 201 524 485
Rörelseresultat, EBITDA 752 528 345 487 729 1 035 1 004 812 897 981
Nettoomsättningförändring 1,35% -10,06% -12,44% -6,49% -3,54% 0,87% -4,53% 2,82% 5,24% -%
Du Pont-modellen 9,99% 7,59% 17,06% 9,17% 13,67% 19,56% 27,44% 20,30% 22,76% 27,39%
Vinstmarginal 35,00% 25,08% 48,89% 19,27% 26,40% 34,34% 51,34% 27,93% 30,92% 35,44%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 156,81% 131,52% 102,68% 81,61% 68,93% 52,62% 34,50% 54,75% 46,79% 34,75%
Soliditet 98,94% 97,91% 95,54% 94,70% 92,23% 90,01% 88,40% 88,74% 83,23% 80,84%
Kassalikviditet 12 725,93% 3 166,30% 1 277,40% 1 937,19% 940,17% 575,75% 366,93% 937,56% 472,58% 324,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...