Visa allt om Aktiebolaget Rulles Essenser
Visa allt om Aktiebolaget Rulles Essenser

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 4 221 5 694 4 843 4 892 5 233 5 691 6 248 5 503 5 690 5 849
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 122 -43 -199 -239 1 65 20 -196 -100 -108
Resultat efter finansnetto 87 -105 -28 -168 -163 84 250 -335 42 -44
Årets resultat 65 -105 -6 -168 -163 38 250 -335 42 -44
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 455 487 620 620 620 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 573 1 077 1 466 1 336 1 639 2 520 2 598 2 068 2 167 2 465
Tillgångar 2 029 1 565 2 086 1 956 2 259 2 520 2 598 2 068 2 167 2 465
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 470 1 504 1 609 1 616 1 784 1 952 1 914 1 664 2 000 1 958
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 557 59 477 341 475 567 684 404 168 507
Skulder och eget kapital 2 029 1 565 2 086 1 956 2 259 2 520 2 598 2 068 2 167 2 465
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 1 033 600 720 720 693 720 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 313 641 1 033 0 433 249 133 124 133 133
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 98 223 607 612 569 565 509 498 491 477
Utdelning till aktieägare 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 221 5 694 4 843 4 892 5 233 5 691 6 248 5 503 5 690 5 849
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 221 5 694 1 614 1 631 1 744 1 897 2 083 1 834 1 897 1 950
Personalkostnader per anställd (tkr) 788 1 077 547 548 534 513 454 438 448 444
Rörelseresultat, EBITDA 122 -43 -199 -239 1 65 20 -196 -100 -108
Nettoomsättningförändring -25,87% 17,57% -1,00% -6,52% -8,05% -8,91% 13,54% -3,29% -2,72% -%
Du Pont-modellen 6,01% 1,79% -1,34% -8,64% 0,09% 3,33% 9,62% -7,93% 14,40% -1,78%
Vinstmarginal 2,89% 0,49% -0,58% -3,45% 0,04% 1,48% 4,00% -2,98% 5,48% -0,75%
Bruttovinstmarginal 31,56% 28,50% 39,77% 38,98% 39,52% 37,55% 32,04% 32,35% 34,29% 33,99%
Rörelsekapital/omsättning 24,07% 17,88% 20,42% 20,34% 22,24% 34,32% 30,63% 30,24% 35,13% 33,48%
Soliditet 72,45% 96,10% 77,13% 82,62% 78,97% 77,46% 73,67% 80,46% 92,29% 79,43%
Kassalikviditet 180,43% 872,88% 159,96% 249,85% 181,47% 308,99% 255,26% 282,67% 761,90% 294,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...