Visa allt om Grafikern i Arvika Aktiebolag
Visa allt om Grafikern i Arvika Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 925 1 932 1 347 1 434 1 493 1 161 816 1 022 1 336 1 324
Övrig omsättning - - - - 254 70 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 001 899 69 95 111 -298 -164 80 136 -73
Resultat efter finansnetto 962 1 022 5 -19 -18 -371 -237 -70 43 -86
Årets resultat 594 1 012 59 1 1 -375 -108 -3 100 17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 168 3 242 3 412 3 697 4 015 4 456 4 633 3 078 3 239 3 294
Omsättningstillgångar 2 242 2 737 1 491 3 520 3 591 3 482 4 014 3 901 3 138 2 425
Tillgångar 5 410 5 979 4 903 7 217 7 605 7 938 8 647 6 979 6 378 5 719
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 340 1 746 734 675 674 674 1 048 1 156 1 159 1 060
Obeskattade reserver 350 150 0 0 0 0 0 102 169 267
Avsättningar (tkr) 0 0 278 332 352 371 367 395 395 395
Långfristiga skulder 350 450 450 850 1 125 1 225 1 425 1 525 1 625 1 725
Kortfristiga skulder 2 370 3 633 3 441 5 360 5 454 5 669 5 807 3 801 3 029 2 273
Skulder och eget kapital 5 410 5 979 4 903 7 217 7 605 7 938 8 647 6 979 6 378 5 719
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 925 1 932 1 347 1 434 1 747 1 231 816 1 022 1 336 1 324
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 175 1 119 355 541 552 109 -8 257 456 247
Nettoomsättningförändring -0,36% 43,43% -6,07% -3,95% 28,60% 42,28% -20,16% -23,50% 0,91% -%
Du Pont-modellen 18,50% 17,93% 1,67% 1,73% 1,81% -3,58% -1,67% 2,24% 3,10% 0,28%
Vinstmarginal 52,00% 55,49% 6,09% 8,72% 9,24% -24,46% -17,65% 15,26% 14,82% 1,21%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -6,65% -46,38% -144,77% -128,31% -124,78% -188,37% -219,73% 9,78% 8,16% 11,48%
Soliditet 48,30% 31,16% 14,97% 9,35% 8,86% 8,49% 12,12% 17,62% 20,08% 21,90%
Kassalikviditet 94,60% 75,34% 43,33% 65,67% 65,84% 61,42% 69,12% 102,63% 103,60% 106,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...