Visa allt om Hiensch Engineering Aktiebolag
Visa allt om Hiensch Engineering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 840 7 670 3 392 4 210 7 005 5 230 7 566 7 665 7 075 10 137
Övrig omsättning 82 8 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -348 185 -237 -81 487 -199 -50 1 005 820 772
Resultat efter finansnetto -363 170 -257 -88 484 -215 22 916 823 771
Årets resultat -365 126 -106 50 343 9 49 436 435 409
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 209 209 209 240 276 314 303 330 90 51
Omsättningstillgångar 261 681 847 972 1 415 1 462 2 085 2 812 2 449 2 369
Tillgångar 470 890 1 055 1 212 1 691 1 776 2 388 3 142 2 539 2 421
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -5 360 334 440 590 547 638 988 952 967
Obeskattade reserver 0 0 0 156 318 318 568 630 408 197
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 475 530 721 617 783 911 1 183 1 525 1 179 1 257
Skulder och eget kapital 470 890 1 055 1 212 1 691 1 776 2 388 3 142 2 539 2 421
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 96 273 482 400 450
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 163 997 1 339 1 476 1 394 1 586 1 532 1 512 1 349 1 445
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 62 375 543 562 589 863 878 1 021 903 1 130
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 0 0 400 400 400
Omsättning 2 922 7 678 3 392 4 210 7 005 5 230 7 566 7 665 7 075 10 137
Nyckeltal
Antal anställda 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 420 1 534 678 842 1 401 1 046 1 513 1 533 1 415 2 027
Personalkostnader per anställd (tkr) 113 281 387 419 421 521 556 603 551 670
Rörelseresultat, EBITDA -348 185 -205 -46 525 -145 -6 1 062 836 798
Nettoomsättningförändring -62,97% 126,12% -19,43% -39,90% 33,94% -30,87% -1,29% 8,34% -30,21% -%
Du Pont-modellen -73,83% 20,79% -22,46% -6,52% 28,92% -11,20% 1,09% 32,21% 32,53% 31,97%
Vinstmarginal -12,22% 2,41% -6,99% -1,88% 6,98% -3,80% 0,34% 13,20% 11,67% 7,64%
Bruttovinstmarginal 17,75% 35,42% 81,40% 75,37% 56,35% 71,38% 55,05% 71,14% 64,04% 49,79%
Rörelsekapital/omsättning -7,54% 1,97% 3,71% 8,43% 9,02% 10,54% 11,92% 16,79% 17,95% 10,97%
Soliditet -1,06% 40,45% 31,66% 45,79% 48,75% 44,00% 44,25% 45,88% 49,06% 45,80%
Kassalikviditet 54,95% 128,49% 117,48% 157,54% 180,72% 160,48% 176,25% 184,39% 207,72% 188,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...