Visa allt om MVV Industry Lab AB
Visa allt om MVV Industry Lab AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 251 9 554 14 669 18 280 16 125 12 436 10 270 10 990 9 803 8 748
Övrig omsättning 214 190 34 65 49 109 - 26 - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 741 -2 786 -899 181 307 -367 125 870 559 575
Resultat efter finansnetto -1 899 -2 851 -904 148 271 -383 121 863 553 573
Årets resultat -1 899 -2 851 -201 87 206 -276 98 438 330 349
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 417 594 656 722 862 1 042 519 600 634 345
Omsättningstillgångar 1 936 3 868 6 406 4 459 6 905 5 037 4 234 3 742 3 318 2 708
Tillgångar 3 353 4 462 7 062 5 181 7 767 6 079 4 753 4 342 3 952 3 054
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -977 -933 1 918 1 964 1 876 1 670 1 738 1 639 1 202 872
Obeskattade reserver 0 0 0 659 644 674 706 748 520 435
Avsättningar (tkr) 132 132 177 163 121 103 60 13 0 0
Långfristiga skulder 1 875 2 598 34 134 235 336 51 137 273 0
Kortfristiga skulder 2 323 2 665 4 933 2 261 4 891 3 296 2 199 1 804 1 958 1 747
Skulder och eget kapital 3 353 4 462 7 062 5 181 7 767 6 079 4 753 4 342 3 952 3 054
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 916 409 400 384 365
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 638 4 974 4 520 4 541 4 912 2 972 3 255 3 501 3 114 2 515
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 1 469 1 883 1 658 1 603 1 966 1 543 1 459 1 504 1 380 1 074
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 465 9 744 14 703 18 345 16 174 12 545 10 270 11 016 9 803 8 748
Nyckeltal
Antal anställda 13 13 13 13 14 11 10 12 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 481 735 1 128 1 406 1 152 1 131 1 027 916 817 875
Personalkostnader per anställd (tkr) 395 536 490 480 504 507 517 447 406 400
Rörelseresultat, EBITDA -1 594 -2 674 -743 395 607 -97 374 1 094 754 695
Nettoomsättningförändring -34,57% -34,87% -19,75% 13,36% 29,66% 21,09% -6,55% 12,11% 12,06% -%
Du Pont-modellen -51,92% -62,35% -12,50% 3,74% 4,03% -6,00% 2,74% 20,45% 14,73% 18,89%
Vinstmarginal -27,85% -29,12% -6,02% 1,06% 1,94% -2,94% 1,27% 8,08% 5,94% 6,60%
Bruttovinstmarginal 91,12% 56,80% 70,18% 62,49% 64,36% 65,80% 75,86% 78,49% 78,32% 74,57%
Rörelsekapital/omsättning -6,19% 12,59% 10,04% 12,02% 12,49% 14,00% 19,81% 17,63% 13,87% 10,99%
Soliditet -29,14% -20,91% 27,16% 47,28% 30,26% 35,64% 47,51% 50,15% 39,89% 38,81%
Kassalikviditet 23,76% 48,29% 103,22% 99,43% 114,66% 102,12% 164,48% 180,54% 146,99% 124,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...