Visa allt om Leif Käll Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 344 383 379 360 625 577 583 720 766 796
Övrig omsättning - - - - - - - - 4 -
Rörelseresultat (EBIT) 131 119 121 121 80 157 200 155 53 116
Resultat efter finansnetto 132 120 122 123 80 157 199 155 37 102
Årets resultat 102 91 94 89 55 113 144 109 24 70
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 10 17 24 181
Omsättningstillgångar 259 242 303 295 307 359 361 268 206 208
Tillgångar 259 242 303 295 307 359 370 285 230 389
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 230 217 226 232 243 289 275 231 147 193
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 2 122
Kortfristiga skulder 30 25 77 63 64 71 95 54 82 73
Skulder och eget kapital 259 242 303 295 307 359 370 285 230 389
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 100 60 170 200 200 360 280 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 74 106 6 10 107 9 0 0 99 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 9 11 11 8 50 22 21 37 132 108
Utdelning till aktieägare 100 90 100 100 100 100 100 100 25 70
Omsättning 344 383 379 360 625 577 583 720 770 796
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 344 383 190 180 313 577 583 720 383 796
Personalkostnader per anställd (tkr) 86 120 60 42 171 233 221 398 259 402
Rörelseresultat, EBITDA 131 119 121 121 80 161 207 162 60 198
Nettoomsättningförändring -10,18% 1,06% 5,28% -42,40% 8,32% -1,03% -19,03% -6,01% -3,77% -%
Du Pont-modellen 50,97% 49,17% 40,26% 41,69% 26,06% 43,73% 54,32% 55,44% 23,91% 30,33%
Vinstmarginal 38,37% 31,07% 32,19% 34,17% 12,80% 27,21% 34,48% 21,94% 7,18% 14,82%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,87%
Rörelsekapital/omsättning 66,57% 56,66% 59,63% 64,44% 38,88% 49,91% 45,63% 29,72% 16,19% 16,96%
Soliditet 88,80% 89,67% 74,59% 78,64% 79,15% 80,50% 74,32% 81,05% 63,91% 49,61%
Kassalikviditet 863,33% 968,00% 393,51% 468,25% 479,69% 505,63% 380,00% 496,30% 251,22% 284,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...