Visa allt om Leif Käll Konsult Aktiebolag
Visa allt om Leif Käll Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 320 344 383 379 360 625 577 583 720 766
Övrig omsättning - - - - - - - - - 4
Rörelseresultat (EBIT) 83 131 119 121 121 80 157 200 155 53
Resultat efter finansnetto 83 132 120 122 123 80 157 199 155 37
Årets resultat 64 102 91 94 89 55 113 144 109 24
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 10 17 24
Omsättningstillgångar 215 259 242 303 295 307 359 361 268 206
Tillgångar 215 259 242 303 295 307 359 370 285 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 193 230 217 226 232 243 289 275 231 147
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kortfristiga skulder 22 30 25 77 63 64 71 95 54 82
Skulder och eget kapital 215 259 242 303 295 307 359 370 285 230
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 100 60 170 200 200 360 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 122 74 106 6 10 107 9 0 0 99
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 23 9 11 11 8 50 22 21 37 132
Utdelning till aktieägare 70 100 90 100 100 100 100 100 100 25
Omsättning 320 344 383 379 360 625 577 583 720 770
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 320 344 383 190 180 313 577 583 720 383
Personalkostnader per anställd (tkr) 148 86 120 60 42 171 233 221 398 259
Rörelseresultat, EBITDA 83 131 119 121 121 80 161 207 162 60
Nettoomsättningförändring -6,98% -10,18% 1,06% 5,28% -42,40% 8,32% -1,03% -19,03% -6,01% -%
Du Pont-modellen 38,60% 50,97% 49,17% 40,26% 41,69% 26,06% 43,73% 54,32% 55,44% 23,91%
Vinstmarginal 25,94% 38,37% 31,07% 32,19% 34,17% 12,80% 27,21% 34,48% 21,94% 7,18%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 60,31% 66,57% 56,66% 59,63% 64,44% 38,88% 49,91% 45,63% 29,72% 16,19%
Soliditet 89,77% 88,80% 89,67% 74,59% 78,64% 79,15% 80,50% 74,32% 81,05% 63,91%
Kassalikviditet 977,27% 863,33% 968,00% 393,51% 468,25% 479,69% 505,63% 380,00% 496,30% 251,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...