Visa allt om Poolresor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 92 13 583 34 282 32 983 31 985
Övrig omsättning - 8 1 - - 5 174 - 545 22 -
Rörelseresultat (EBIT) -2 6 -3 -6 -54 5 214 -1 752 -1 094 35 192
Resultat efter finansnetto -2 6 1 -2 -50 5 217 -1 752 -1 141 7 174
Årets resultat -2 6 1 -2 -50 5 217 -1 752 -1 141 7 174
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 95 142 142 72
Omsättningstillgångar 3 4 13 14 18 40 680 3 968 3 003 2 750
Tillgångar 3 4 13 14 18 40 775 4 109 3 145 2 823
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -32 -30 -36 -38 -36 14 -6 938 -5 185 -4 044 -4 052
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 2 754 2 754 0 0
Kortfristiga skulder 35 34 49 51 54 26 4 959 6 541 7 189 6 874
Skulder och eget kapital 3 4 13 14 18 40 775 4 109 3 145 2 823
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 435 956 958 1 041
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 121 270 283 300
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 8 1 0 0 5 266 13 583 34 827 33 005 31 985
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 2 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 6 792 8 571 8 246 7 996
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 342 344 335 358
Rörelseresultat, EBITDA -2 6 -3 -6 -54 5 239 -1 705 -1 045 73 232
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -99,32% -60,38% 3,94% 3,12% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 13 045,00% -222,45% -26,31% 1,43% 6,98%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 5 671,74% -12,69% -3,15% 0,14% 0,62%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 15,22% -31,50% -7,51% -12,69% -12,89%
Soliditet -1 066,67% -750,00% -276,92% -271,43% -200,00% 35,00% -895,23% -126,19% -128,59% -143,54%
Kassalikviditet 8,57% 11,76% 26,53% 27,45% 33,33% 153,85% 13,71% 60,66% 41,77% 40,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...