Visa allt om Håmule AB
Visa allt om Håmule AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 10 9 8 13 54 33 21 55 226 34
Övrig omsättning 34 7 12 - - 7 25 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 37 9 14 5 9 -4 27 5 45 22
Resultat efter finansnetto 37 10 15 7 10 -8 28 6 45 22
Årets resultat 29 8 14 7 10 -8 28 6 45 22
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 157 194 193 189 188 159 194 211 267 286
Tillgångar 157 194 193 189 188 159 194 211 267 286
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 150 192 184 170 163 153 161 133 127 82
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 2 10 19 25 6 33 78 139 204
Skulder och eget kapital 157 194 193 189 188 159 194 211 267 286
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 - 0 0 0 10 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 0 - 0 0 0 3 0
Utdelning till aktieägare 32 70 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 44 16 20 13 54 40 46 55 226 34
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - - - - 0 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 226 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 13 -
Rörelseresultat, EBITDA 37 9 14 5 9 -4 27 5 45 22
Nettoomsättningförändring 11,11% 12,50% -38,46% -75,93% 63,64% 57,14% -61,82% -75,66% 564,71% -%
Du Pont-modellen 23,57% 4,64% 7,77% 3,70% 5,32% -2,52% 13,92% 2,84% 16,85% 7,69%
Vinstmarginal 370,00% 100,00% 187,50% 53,85% 18,52% -12,12% 128,57% 10,91% 19,91% 64,71%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 500,00% 2 133,33% 2 287,50% 1 307,69% 301,85% 463,64% 766,67% 241,82% 56,64% 241,18%
Soliditet 95,54% 98,97% 95,34% 89,95% 86,70% 96,23% 82,99% 63,03% 47,57% 28,67%
Kassalikviditet 2 242,86% 9 700,00% 1 930,00% 994,74% 752,00% 2 650,00% 587,88% 270,51% 192,09% 140,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...