Visa allt om Aktiebolaget Balken Fyra
Visa allt om Aktiebolaget Balken Fyra

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 442 342 105 362 249 7 87 79
Övrig omsättning 229 558 83 - 327 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -136 -48 -89 -82 -53 -110 -193 -476 -465 -861
Resultat efter finansnetto -136 -48 -86 -74 -32 -110 -369 -468 33 -884
Årets resultat -136 -48 -86 -74 2 -110 -381 -473 38 -889
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 784 899 1 030 1 165 1 149 1 216 1 321 1 411 1 436 1 548
Omsättningstillgångar 195 127 242 145 198 88 198 247 346 400
Tillgångar 979 1 026 1 271 1 310 1 347 1 304 1 519 1 658 1 782 1 947
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 113 75 123 124 122 120 120 153 176 138
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 35 35 23 17 22
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 866 951 1 149 1 186 1 224 1 149 1 364 1 483 1 589 1 787
Skulder och eget kapital 979 1 026 1 271 1 310 1 347 1 304 1 519 1 658 1 782 1 947
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - - 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 - - 0 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 - - 0 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 229 558 525 342 432 362 249 7 87 79
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - - - 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -21 83 46 65 71 2 -60 -348 -259 -641
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 29,24% 225,71% -70,99% 45,38% 3 457,14% -91,95% 10,13% -%
Du Pont-modellen -% -% -6,77% -5,65% -2,38% -8,36% -24,23% -28,23% 1,91% -45,40%
Vinstmarginal -% -% -19,46% -21,64% -30,48% -30,11% -147,79% -6 685,71% 39,08% -1 118,99%
Bruttovinstmarginal -% -% 99,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 71,43% 97,70% 97,47%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -205,20% -304,39% -977,14% -293,09% -468,27% -17 657,14% -1 428,74% -1 755,70%
Soliditet 11,54% 7,31% 9,68% 9,47% 9,06% 11,18% 9,60% 10,23% 10,56% 7,90%
Kassalikviditet 22,52% 13,35% 21,06% 12,23% 16,18% 7,66% 14,52% 16,66% 21,77% 22,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...