Visa allt om Bebeco Sweden Aktiebolag
Visa allt om Bebeco Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 930 5 430 5 207 6 043 7 236 6 504 5 276 7 029 7 408 7 167
Övrig omsättning 19 9 6 - - 25 128 400 214 186
Rörelseresultat (EBIT) 150 55 187 28 689 618 85 492 954 914
Resultat efter finansnetto 137 25 186 15 677 598 61 492 907 874
Årets resultat 108 20 146 11 499 440 97 419 680 647
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 6 17 37 57 56 58 37 61
Omsättningstillgångar 5 606 5 085 5 162 4 716 4 708 4 506 4 325 4 407 3 918 3 810
Tillgångar 5 606 5 085 5 168 4 733 4 745 4 563 4 382 4 465 3 956 3 870
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 465 4 357 4 337 4 191 4 180 3 680 3 741 3 644 3 225 2 566
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 70 161 202
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 659 503 469 448 416 650 517 546 417 692
Kortfristiga skulder 483 225 362 93 149 232 124 205 153 411
Skulder och eget kapital 5 606 5 085 5 168 4 733 4 745 4 563 4 382 4 465 3 956 3 870
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 20 20 20 20 15 20
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 860 875 860 758 432 425 552 781 474 350
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 354 406 413 368 232 245 295 390 259 190
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Omsättning 5 949 5 439 5 213 6 043 7 236 6 529 5 404 7 429 7 622 7 353
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 977 1 810 1 736 2 014 2 412 2 168 1 759 2 343 2 469 2 389
Personalkostnader per anställd (tkr) 411 431 426 379 237 235 296 406 258 197
Rörelseresultat, EBITDA 150 61 198 48 709 646 113 517 977 937
Nettoomsättningförändring 9,21% 4,28% -13,83% -16,49% 11,25% 23,28% -24,94% -5,12% 3,36% -%
Du Pont-modellen 2,73% 1,14% 3,68% 0,68% 14,65% 13,57% 1,99% 11,76% 24,27% 23,80%
Vinstmarginal 2,58% 1,07% 3,65% 0,53% 9,60% 9,52% 1,65% 7,47% 12,96% 12,85%
Bruttovinstmarginal 37,74% 40,61% 41,12% 37,96% 40,06% 42,17% 36,94% 38,67% 34,15% 31,35%
Rörelsekapital/omsättning 86,39% 89,50% 92,18% 76,50% 63,00% 65,71% 79,62% 59,78% 50,82% 47,43%
Soliditet 79,65% 85,68% 83,92% 88,55% 88,09% 80,65% 85,37% 82,74% 84,45% 70,06%
Kassalikviditet 578,67% 999,11% 613,81% 1 829,03% 1 203,36% 952,59% 1 320,97% 714,63% 1 276,47% 506,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...