Visa allt om Jacobsson Layout & Reklam Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 614 7 232 5 038 5 450 1 405 70 70 64 268 86
Övrig omsättning 222 - 130 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 236 -329 -56 100 110 3 2 4 156 3
Resultat efter finansnetto 236 -329 -57 15 26 3 2 4 156 2
Årets resultat 236 -329 -57 3 4 2 1 3 1 1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 234 234 277 163 3 53 53 53 53 53
Omsättningstillgångar 1 181 1 420 2 170 1 927 1 458 215 210 257 253 204
Tillgångar 1 414 1 654 2 447 2 090 1 461 268 263 310 306 257
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 78 -158 171 228 225 221 219 218 215 214
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 337 1 812 2 275 1 862 1 236 47 44 92 91 43
Skulder och eget kapital 1 414 1 654 2 447 2 090 1 461 268 263 310 306 257
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 264 168 23 10 10 5 17 16
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 053 1 585 504 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 333 488 195 164 8 3 3 2 9 4
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 836 7 232 5 168 5 450 1 405 70 70 64 268 86
Nyckeltal
Antal anställda 0 4 4 2 - - - 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 808 1 260 2 725 - - - - 268 86
Personalkostnader per anställd (tkr) - 540 257 403 - - - - 40 21
Rörelseresultat, EBITDA 236 -285 -40 100 110 3 2 4 156 3
Nettoomsättningförändring -36,20% -% -7,56% 287,90% 1 907,14% 0,00% 9,38% -76,12% 211,63% -%
Du Pont-modellen 16,69% -19,83% -2,29% 0,77% 7,53% 1,12% 0,76% 1,29% 50,98% 1,17%
Vinstmarginal 5,11% -4,54% -1,11% 0,29% 7,83% 4,29% 2,86% 6,25% 58,21% 3,49%
Bruttovinstmarginal 48,55% 40,83% 31,60% 31,89% 57,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,38% -5,42% -2,08% 1,19% 15,80% 240,00% 237,14% 257,81% 60,45% 187,21%
Soliditet 5,52% -9,55% 6,99% 10,91% 15,40% 82,46% 83,27% 70,32% 70,26% 83,27%
Kassalikviditet 88,33% 78,37% 95,38% 103,49% 117,96% 457,45% 477,27% 279,35% 278,02% 474,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...