Visa allt om Thörnes Livs Aktiebolag
Visa allt om Thörnes Livs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2005-04 2004-04 2003-04 2002-04 2001-04 2000-04
Nettoomsättning 3 576 23 160 24 664 26 021 26 816 27 763
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -497 -38 -849 -587 -373 100
Resultat efter finansnetto -383 140 -1 063 -827 -655 4 247
Årets resultat -383 141 -561 -267 -305 2 606
Balansräkningar (tkr)
2005-04 2004-04 2003-04 2002-04 2001-04 2000-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 538 1 754 1 748 2 596 3 871 2 403
Omsättningstillgångar 385 1 698 1 718 1 777 1 990 4 360
Tillgångar 923 3 452 3 466 4 373 5 862 6 763
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 825 1 494 1 436 1 996 2 398 2 703
Obeskattade reserver 0 0 0 502 1 062 1 413
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 20 80 200
Kortfristiga skulder 98 1 959 2 030 1 854 2 321 2 448
Skulder och eget kapital 923 3 452 3 466 4 373 5 862 6 763
Löner & utdelning (tkr)
2005-04
2004-04
2003-04
2002-04
2001-04
2000-04
Löner till styrelse & VD 123 324 319 316 386 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 350 2 141 2 316 2 193 2 144 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 0 0
Sociala kostnader 245 1 005 1 094 965 955 1 068
Utdelning till aktieägare 0 222 68 0 135 0
Omsättning 3 576 23 160 24 664 26 021 26 816 27 763
Nyckeltal
Antal anställda 2 11 12 12 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 788 2 105 2 055 2 168 2 063 2 136
Personalkostnader per anställd (tkr) 359 315 311 290 268 -
Rörelseresultat, EBITDA -469 98 -704 -381 -105 100
Nettoomsättningförändring -84,56% -6,10% -5,22% -2,96% -3,41% -%
Du Pont-modellen -40,41% 4,95% -23,63% -12,67% -5,80% 63,30%
Vinstmarginal -10,43% 0,74% -3,32% -2,13% -1,27% 15,42%
Bruttovinstmarginal 15,02% 19,08% 16,71% 16,04% 14,19% 15,17%
Rörelsekapital/omsättning 8,03% -1,13% -1,27% -0,30% -1,23% 6,89%
Soliditet 89,38% 43,28% 41,43% 53,91% 53,95% 55,01%
Kassalikviditet 392,86% 43,80% 41,23% 49,78% 47,57% 140,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...