Visa allt om Finsenseus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 38 75 149 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 33 70 143 0 0 0 0 0 0 -1
Resultat efter finansnetto 649 96 419 41 0 0 0 0 0 -1
Årets resultat 649 96 419 41 0 0 0 0 0 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 265 265 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 4 384 3 744 5 106 5 451 1 210 1 277 1 277 277 277 277
Tillgångar 4 649 4 009 5 106 5 451 1 210 1 277 1 277 277 277 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 415 1 766 1 670 1 251 1 210 1 210 1 210 210 210 210
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 233 2 243 3 436 4 200 0 67 67 67 67 67
Skulder och eget kapital 4 649 4 009 5 106 5 451 1 210 1 277 1 277 277 277 277
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 38 75 149 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 - - 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 33 70 143 0 0 0 0 0 0 -1
Nettoomsättningförändring -49,33% -49,66% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 13,96% 2,37% 8,21% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 1 707,89% 126,67% 281,21% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 5 660,53% 2 001,33% 1 120,81% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 51,95% 44,05% 32,71% 22,95% 100,00% 94,75% 94,75% 75,81% 75,81% 75,81%
Kassalikviditet 196,33% 166,92% 148,60% 129,79% -% 1 905,97% 1 905,97% 413,43% 413,43% 413,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...