Visa allt om Polysoft Aktiebolag
Visa allt om Polysoft Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 313 583 198 20 74 55 17 2 0 22
Övrig omsättning - - - - - - - - 60 -
Rörelseresultat (EBIT) 152 -25 96 -40 6 -10 -33 -46 -4 -49
Resultat efter finansnetto 152 -24 96 -40 6 -10 -33 -46 -4 -49
Årets resultat 152 -24 96 -40 6 -10 -33 -46 -4 -49
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 2 4 7 10 12 3 9 16
Omsättningstillgångar 324 175 185 24 30 26 10 10 12 14
Tillgångar 324 175 187 28 37 36 22 13 22 30
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 45 -107 -83 -179 -139 -146 -136 -104 -58 -53
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 280 283 270 207 176 182 159 117 80 84
Skulder och eget kapital 324 175 187 28 37 36 22 13 22 30
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 313 583 198 20 74 55 17 2 60 22
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 152 -23 99 -37 9 -7 -29 -40 3 -35
Nettoomsättningförändring -46,31% 194,44% 890,00% -72,97% 34,55% 223,53% 750,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 46,91% -14,29% 51,34% -142,86% 16,22% -27,78% -150,00% -353,85% -% -163,33%
Vinstmarginal 48,56% -4,29% 48,48% -200,00% 8,11% -18,18% -194,12% -2 300,00% -% -222,73%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,54% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,06% -18,52% -42,93% -915,00% -197,30% -283,64% -876,47% -5 350,00% -% -318,18%
Soliditet 13,89% -61,14% -44,39% -639,29% -375,68% -405,56% -618,18% -800,00% -263,64% -176,67%
Kassalikviditet 115,71% 61,84% 68,52% 11,59% 17,05% 14,29% 6,29% 8,55% 15,00% 16,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...