Visa allt om Orangino Aktiebolag
Visa allt om Orangino Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 488 823 795 1 079 902 640 540 643 834 527
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -68 189 59 166 -226 114 101 315 60 43
Resultat efter finansnetto -69 189 60 172 -214 121 137 324 11 8
Årets resultat -19 108 38 158 -156 52 128 226 11 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15
Omsättningstillgångar 812 1 163 1 715 1 526 1 357 1 320 2 175 1 822 1 465 952
Tillgångar 812 1 163 1 715 1 526 1 357 1 320 2 175 1 822 1 475 967
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 376 495 487 449 292 452 399 371 145 133
Obeskattade reserver 49 98 50 40 32 89 58 82 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 27 58 279 228 523 299 1 299 1 175 1 167 578
Kortfristiga skulder 359 510 899 809 510 480 419 194 163 254
Skulder och eget kapital 812 1 163 1 715 1 526 1 357 1 320 2 175 1 822 1 475 967
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 240 286 406 145 21 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 145 - - - - - -
Löner till övriga anställda 250 159 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 91 116 162 215 296 46 7 0 0 0
Utdelning till aktieägare 100 100 100 0 0 4 0 0 0 0
Omsättning 488 823 795 1 079 902 640 540 643 834 527
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 488 823 795 1 079 902 640 540 643 834 527
Personalkostnader per anställd (tkr) 397 379 411 447 729 211 19 1 - 2
Rörelseresultat, EBITDA -68 189 59 166 -226 114 101 319 64 47
Nettoomsättningförändring -40,70% 3,52% -26,32% 19,62% 40,94% 18,52% -16,02% -22,90% 58,25% -%
Du Pont-modellen -8,37% 16,42% 3,62% 11,47% -15,70% 9,17% 6,30% 17,78% 4,07% 4,45%
Vinstmarginal -13,93% 23,21% 7,80% 16,22% -23,61% 18,91% 25,37% 50,39% 7,19% 8,16%
Bruttovinstmarginal 88,11% 84,69% 73,21% 68,67% 74,83% 74,22% 64,07% 66,72% 51,44% 67,55%
Rörelsekapital/omsättning 92,83% 79,34% 102,64% 66,45% 93,90% 131,25% 325,19% 253,19% 156,12% 132,45%
Soliditet 51,01% 49,13% 30,67% 31,36% 23,26% 39,21% 20,26% 23,60% 9,83% 13,75%
Kassalikviditet 189,14% 198,24% 172,30% 157,97% 190,59% 206,04% 416,23% 646,39% 449,69% 252,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...