Visa allt om Clewab Claes & Ewa Lindström Aktiebolag
Visa allt om Clewab Claes & Ewa Lindström Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 013 0 104 561 383 0 274 231 700 120
Övrig omsättning 247 199 82 - - 417 - 408 421 462
Rörelseresultat (EBIT) -52 -390 -106 -705 119 132 -37 150 582 55
Resultat efter finansnetto 5 842 357 -387 -2 627 -88 2 -126 -25 -164 -744
Årets resultat 5 842 357 -387 -2 627 -88 2 -35 -34 -330 -717
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 6 742 6 987 7 108 4 122 4 243 5 054 5 921 5 809 5 944
Omsättningstillgångar 7 187 1 265 266 364 1 619 1 605 876 523 837 861
Tillgångar 7 187 8 007 7 253 7 473 5 741 5 848 5 929 6 444 6 647 6 806
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 150 2 292 1 935 2 322 1 841 1 929 1 927 1 962 1 996 2 326
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 91 100 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 559 5 570 5 147 4 987 3 855 3 854 3 853 4 281 3 785 3 701
Kortfristiga skulder 478 145 172 164 45 65 149 110 765 778
Skulder och eget kapital 7 187 8 007 7 253 7 473 5 741 5 848 5 929 6 444 6 647 6 806
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 160 192 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 229 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 75 0 3 4 4 4 4 56 57 57
Utdelning till aktieägare 1 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 260 199 186 561 383 417 274 639 1 121 582
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 - 0 0 - 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 013 - - - - - - 231 700 120
Personalkostnader per anställd (tkr) 323 - - - - - - 228 271 244
Rörelseresultat, EBITDA -52 -144 15 -584 240 293 132 333 765 238
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -81,46% 46,48% -% -100,00% 18,61% -67,00% 483,33% -%
Du Pont-modellen 84,43% -% -1,46% -31,50% 2,47% -% 10,31% 2,86% 0,39% -8,45%
Vinstmarginal 599,01% -% -101,92% -419,61% 37,08% -% 222,99% 79,65% 3,71% -479,17%
Bruttovinstmarginal 37,61% -% 100,00% 35,29% 98,17% -% 92,34% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 662,29% -% 90,38% 35,65% 410,97% -% 265,33% 178,79% 10,29% 69,17%
Soliditet 71,66% 28,62% 26,68% 31,07% 32,07% 32,99% 32,50% 31,46% 31,11% 34,18%
Kassalikviditet 1 496,23% 872,41% 154,65% 221,95% 3 597,78% 2 469,23% 587,92% 475,45% 109,41% 110,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...