Visa allt om Jonsson & Karlsson Byggnads Aktiebolag
Visa allt om Jonsson & Karlsson Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 562 622 583 606 588 665
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 -27 -8 -39 -7 -10 23 -12 -3 -43
Resultat efter finansnetto -14 2 273 -8 -39 -7 -10 22 -12 -3 -45
Årets resultat -14 2 273 -8 -39 -7 -10 22 -12 -3 -45
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 678 178 0 0 17 26 36 48 14 24
Omsättningstillgångar 73 2 363 64 75 114 126 149 161 172 186
Tillgångar 751 2 541 64 75 131 153 186 209 187 210
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 543 2 334 61 69 108 114 153 131 143 146
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 208 207 2 6 23 38 32 78 43 64
Skulder och eget kapital 751 2 541 64 75 131 153 186 209 187 210
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 8 316 357 294 317 284 287
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 2 8 139 150 130 141 122 115
Utdelning till aktieägare 500 1 777 0 0 0 0 29 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 562 622 583 606 588 665
Nyckeltal
Antal anställda - - 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 562 622 583 606 588 665
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 2 16 456 507 424 458 406 405
Rörelseresultat, EBITDA -14 -27 -8 -39 2 0 35 -3 7 -34
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -9,65% 6,69% -3,80% 3,06% -11,58% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -5,34% -6,54% 12,37% -5,74% -1,60% -20,48%
Vinstmarginal -% -% -% -% -1,25% -1,61% 3,95% -1,98% -0,51% -6,47%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 99,29% 97,75% 98,46% 97,36% 92,35% 78,65%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 16,19% 14,15% 20,07% 13,70% 21,94% 18,35%
Soliditet 72,30% 91,85% 95,31% 92,00% 82,44% 74,51% 82,26% 62,68% 76,47% 69,52%
Kassalikviditet 35,10% 1 141,55% 3 200,00% 1 250,00% 495,65% 331,58% 465,62% 206,41% 400,00% 290,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...